a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

Unit Test in C# With Xamarin.Forms

 

unit test  چیست؟

 

یونیت تست برای کیفیت و نگهداری خوب از کد مهم است. این به ما کمک می کند تا یک خطا در کدتان را با یک روش بسیار آسان پیدا کنید. برای نگهداری از کد نرم افزاری، Unit Test یک تجربه خوب برای نوشتن در پروژه شما است.
این برای کاربران نرم افزاری نیست بلکه برای توسعه دهندگانی است که نرم افزار را توسعه می دهند.


برخی از قوانین و دستورالعمل های مناسب وجود دارد که باید برای نوشتن Unit Test رعایت کنیم. تا پایان آموزش نوشتن Unit Test در سی شارپ همراه ما در مجموعه ABLY باشید.

 

یونیت تست چیست؟

يادگيري Xamarin Forms (بخش پنجم)

(eXtensible Application Markup Language (XAML در تعریف رابط کاربری(UI)  برای  frameworkها مانند Windows Presentation Foundation(WPF)، Universal Windows platform (UWP) و Xamarin.Form  استفاده می شود. این XAML ها در بعضی Syntax  ها مشابه یک دیگر هستند که پایه و اساس آنان از 2009 XAML است اما در واژه های آن با هم متفاوت هستند که در نهایت تحت یک استاندارد XAML تراز می شود.
هر XAML document یک XML document می باشد که با یک عنصر root و چند عنصر child است. در XAML یک عنصر، یک کلاس C# مربوطه مانند یک برنامه، یک عنصر بصری یا کنترل تعریف شده در Xamarin.Forms را نشان می دهد. صفات عناصر نشان دهنده خواص یا حوادث پشتیبانی شده توسط کلاس است. XAML دو راه برای اختصاص مقادیر به خواص و وقایع فراهم می کند اول به عنوان attribute از یک Element و یا به عنوان یک child element از یک element دیگر معرفی کرد. 

آموزش فارسی زامارین فرم

آموزش زامارین فرم (xamarin forms) - بخش چهارم

تنظیم تراز بندی و اندازه: HorizontalOptions  وVerticalOptions


تراز افقی و عمودی اندازه کنترل ها به میزان مشخص، توسط تنظیمات HorizontalOptions و / یا VerticalOptions به مقدار کلاس LayoutOptions داده می شود، برای مثال:

<Button HorizontalOptions="Center" VerticalOptions="Fill" />


Justification با LayoutOption


کنترل تکی Layout در امتداد یک محور خاص با تنظیم ویژگی HorizontalOptions یا VerticalOptions به یکی از کلاسهای LayoutOptions تعریف شده است:


•    Start left or top—justifies the control  (بسته به جهت layout)
•    Center centers the control.
•    End right or bottom—justifis the control.
•    Fill expands the size of the control to fill the space provided.


برای مثال:

 

<Button HorizontalOptions = "Start" />AndExpand با Space


تنظیم HorizontalOptions یا VerticalOptions به این کلاسهای LayoutOptions فضای بالایی را در اطراف نمایش می دهد:
•    StartAndExpand کنترل سمت چپ یا بالا و لایه های اطراف با فضای خالی
•    CenterAndExpand کنترل قسمت وسط و لایه های اطراف با فضای خالی
•    EndAndExpand کنترل سمت راست یا پایین و لایه های اطراف با فضای خالی
•    FillAndExpand کنترل تمام قسمت ها و لایه های اطراف با فضای خالی

آموزش صفر تا صد Xamarin.Forms (زامارین فرم) – بخش اول

learning xamarin forms

درک مفهوم Xamarin.Forms

Xamarin.Forms مجموعه ای از کلاس های UI چندسکویی پلت فرم است که برپایه کلاس های UI خاصی از پلت فرم بنیادین ساخته شده اند: Xamarin.Android و Xamarin.iOS. Xamarin.Android و Xamarin.iOS کلاس های اصلی را به SDK های بومی و رابط کاربری بومی خود اضافه می کنند: iOS UIKit و Android SDK.    Xamarin.Formsهمچنین به طور مستقیم بسیاری از سیستم عامل های دیگر را مرتبط می کند. این یک مجموعه چندسکوی پلت فرم از اجزای UI را فراهم می کند که در هر یک از این سه سیستم عامل بومی ارائه می شود. در ادامه همراه ما باشید.

 

learning-xamarin-forms

  • 1
0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number