متخصص تحلیل کلان داده،طراحی سامانه‌های تحلیل کلان داده، خدمات بیگ دیتا
BigData

BigData

با توجه به گسترش دانش و فناوری اطلاعات و استفاده اینترنت در حوزه های مختلف
امروزه هر سازمان، کسب و کار، کارخانه، شرکت و یا حتی افراد برای معرفی خدمات
و محصولات و خود احتیاج به یک وبسایت دارند تا از طریق این وبسایت بتوانند خود را
بیش از پیش به جامعه مورد نظر معرفی نمایند

BigData

BigData
0912 097 5516 :شماره تماس
0713 625 1757 :شماره تماس