پیام مدیر عامل

دکتر محمد مهدی ابراهیمی فرآیندهای جهانی شدن و سرعت پیشرفت های فنی باعث دگرگونی سریع بازارها شده است. موفقیت در بازارهای پر چالش آینده مستلزم آمادگی لازم برای واکنش آگاهانه و سریع است. واحدهایی از این آمادگی برخوردارند که در محیطی کاملاً رقابتی و به دور از حمایت های نامعقول فعالیت داشته باشند، محیطی که در آن از شکل گیری موانع رقابتی بطور جدی و در صورت نیاز قانونی جلوگیری به عمل آید، بقاء و رشد در آن فقط در سایه تأمین رضایت مشتری میسر گردد. تحت شرایط رقابتی نه فقط مردم از مزیت انتخاب بهینه برخوردار می شوند که صرف نظر از سایر مزایای آن، عوامل تولید و منابع اقتصادی محدود نیز به بهترین و مناسب ترین گزینه ها اختصاص می یابد. از این رو لازم است بهترین شرایط رقابتی سالم را فراهم آوریم و بپذیریم که دیگر جنگ واقعی به گونه سنتی آن کمتر وجود دارد و جنگ و منازعه بین کشورها، شرکت ها و کسب و کارها نه از طریق سلاح های سنتی، بلکه با دانایی و استفاده از دانش های نوین همچون IT و مدیریت بازاریابی و بازار و تجارت الکترونیک و در صحنه کارزار بر سر تصاحب سهم بازار صورت می گیرد و واقعیت این است که بازندگان این منازعه می بایست تاوان سنگین بپردازند.


محمد مهدی ابراهیمیراه‌های ارتباطی با مدیریت مجموعه

تلفن: 07136253909     موبایل: 09120620144    ایمیل: hello@ably.ir

درصورت تمایل به ارتباط با مدیر، پیغام خود را بگذارید
0912 097 5516 :شماره تماس
0713 625 1757 :شماره تماس