a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

طراحی یک قالب ایمیل

طراحی یک قالب ایمیل

بسم الله الرحمن الرحیم

طراحی یک قالب ایمیل

در ابتدا یک صفحه html  ایجاد نمایید و سپس در قسمت head  صفحه مورد نظر کدهای زیر را قرار دهید

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>Demystifying Email Design</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
</head>
</html>

حال برای طراحی بدنه و قسمت محتوای خود می توانید به صورت زیر عمل کنید

بسم الله الرحمن الرحیم

طراحی یک قالب ایمیل

در ابتدا یک صفحه html  ایجاد نمایید و سپس در قسمت head  صفحه مورد نظر کدهای زیر را قرار دهید

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>Demystifying Email Design</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
</head>
</html>

حال برای طراحی بدنه و قسمت محتوای خود می توانید به صورت زیر عمل کنید

<body style="margin: 0; padding: 0;">
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr>
   <td>
    Hello!
   </td>
  </tr>
 </table>
</body>

چند نکته را در طراحی قالب ایمیل لطفا مد نظر قرار دهید

1-  فقط از TABLE استفاده نمایید و از <div> استفاده نکنید چون بیشتر میل سرور ها نمی توانند قالب شما را به درستی نمایش دهند

2- از Inline Style استفاده کنید، یعنی اینکه css های خود را در همان تگ بنویسید و از ادرس دهی در فایل استفاده نکنید. مثال:

روش صحیح:


<div style="color:white;"></div>

روش اشتباه:

<div class="colorstyle"></div>

3- فایل های مربوطه مثل تصاویر را در سرور قرار دهید

<img src="EduOnlien.ir/Images/Email.jpg" />

4- در میل سرور ها تمامی تگ ها پشتیبانی نمی شود، برای اینکه بدانید چه تگ هایی پشتیبانی می شود به آدرس زیر مراجعه کنید

تگ ها در میل سرور

نظرات

  • Hannah Martinez
    دو شنبه 11 دی 1278 0:00

    وبلاگ آموزنده ای داری بخ ماهم سر بزن و نظر نیز بگذار

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number