a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

بسم الله الرحمن الرحیم

خطای زیرا شاید خیلی از شما دوستان عزیز نیز مشاده کردید:

Introducing FOREIGN KEY constraint 'FK_dbo.aspnet_UsersInRoles_dbo.aspnet_Users_UserId' on table 'aspnet_UsersInRoles' may cause cycles or multiple cascade paths. Specify ON DELETE NO ACTION or ON UPDATE NO ACTION, or modify other FOREIGN KEY constraints. Could not create constraint. See previous errors

برای حل این مشکل می توانید از Fluid API استفاده کنید،

در این مثل اگر من کد زیر را به Context خود اضافه کنم مشکل بالا برطرف خواهد شد:

protected override void OnModelCreating( DbModelBuilder modelBuilder )
{

        modelBuilder.Entity<aspnet_UsersInRoles>().HasMany(i => i.Users).WithRequired().WillCascadeOnDelete(false);
}

همچنین با استفاده از این کد می توانید تمامی CASCADE DELETES ها را از بین ببرید:

modelBuilder.Conventions.Remove<OneToManyCascadeDeleteConvention>();

اینم مشکل زمانی رخ می دهد که شما در طراحی دیتابیس خود یک چرخه یا Loop ایجاد کرده اید مانند تصویر زیر:

بسم الله الرحمن الرحیم

Strongly typed

زبان های Strongly typed به شما اجازه نمی دهند که از یک نوع به نام یک نوع دیگر استفاده کنید. مثلا string به int

در Strongly typed به صورت اتوماتیک یک نوع به نوع دیگر تبدیل نمی شود. مثلا در زبان Perl می توانید یک رشته

شامل "123" در یک numeric قرار دهید و این به صورت اتوماتیک تبدیل به 123 می شود اما زبان های strongly typed این کار را انجام نمی دهند مثلا python یک زبان strongly typed است.

طبیعتا خطاهای زیادی را در هنگام کار کردن با سی شارپ مخصوصا LINQ در ارتباط با strongly typed مشاهده کردید:

مثال

var answer = 1 * "1";

این دستور اجرا نمی شود، بلکه شما باید خودتان به صورت صریح تبدیل نوع را انجام دهید.
اما در PHP دستور زیر اجرا می شود:

بسم الله الرحمن الرحیم

 

برای طراحی پایگاه داده به وسیله Entity Farmework  و Code First بهتر است این چند نکته را رعایت فرمایید:

 

بهتر است از نام Id به عنوان نام تمامی کلید های اصلی جداول استفاده کنید هر چند در بحث

convention over configuration این نکته مورد قبول است اما چیزی را که همه آن را به عنوان یک قرارداد نانوشته قبول دارند را عوض نکنید تا برای انجام کار توضیحاتی لازم نباشد.

بهتر است از نوع GUID برای کلید های اصلی جداول استفاده کنید. نوع int از لحاظ واکشی اطلاعات سریعتر است زیرا مقایسه عددی سریعتر از مقایسه رشته ای است.

باید در نظر داشته باشید در جداولی مثل شهر، استان، کشور می توانید از نوع int برای کلید اصلی استفاده کنید و هیچ مشکلی نخواهد بود اما بهتر است برای جداول اطلاعاتی که شماره ها بسیار ارزشمند هستند و بهتر است در کل دیتابیس عدد منحصر به فرد باشد از نوع GUID استفاده شود.

بهتر است نام کلیدهای خارجی یک نام از جدول + کلمه ای دی باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پروژه های MVC شما نیاز خواهید پیدا کرد که دیتابیسی که به وسیله Entity Framework (معمولا در روش Code First) تغییر پیدا کرده است را به حالت قبل بازیابی کنید.

به ازای هر بار درخواست تغییر دیتابیس توسط EF یک شماره منحصر به فرد ایجاد می شود که می توانید در دیتابیس خود در تیبل Migration__  این پارت ها را مشاهده کنید.

برای برگرداندن دیتابیس خود به مرحله قبل می توانید به صورت زیر عمل کنید:

Update-Database -Target 2556

2556 شماره حالتی است که قبل از اعمال تغییرات ثبت شده بوده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

بسیاری مواقع است که شما می خواهید دو تاریخ را با یکدیگر مقایسه کنید اما برای مقایسه این دو تاریخ نمی خواهید همه بخش ها را بایکدیگر مقایسه کنید، مثلا فرض کنید میخواهید فقط ماه و سال را مقایسه کنید و نمی خواهید سایر بخش ها را مقایسه شوند.

برای این روش مثلا اگر قرار باشد فقط میلی ثانیه در مقایسه شما تاثیری نداشته باشد می توانید از کد زیر استفاده کنید

public static DateTime TrimMilliseconds(this DateTime dt)
{
    return new DateTime(dt.Year, dt.Month, dt.Day, dt.Hour, dt.Minute, dt.Second, 0);
}

DateTime.Compare(DateTime1.TrimMilliseconds(),DateTime2.TrimMilliseconds);

 یا می همان بخش از تاریخ و زمان را که نمی خواهید مقایسه شود صفر نمایید مثلا همان ثانیه ها

dt = dt.AddMilliseconds(-dt.Millisecond);

اما با این تابع می توانید مقایسه های متفاوتی داشته باشید:

ّبسم الله الرحمن الرحیم

بسیاری از کارهایی که ما در پروژه ها انجام می دهیم تکراری است از نوشتن یک کد ساده تا نوشتن یک کلاس و حتی خود یک پروژه!!

برای افزایش سرعت برنامه نویسی و تولید نرم افزار باید شما مجموعه ای از ابزار های مفید را برای خود ایجاد نمایید.

در این آموزش شما را با یک روش ساده برای افزایش نوشتن توابع و متدهای تکراری آشنا خواهم کرد

همه شما حداقل یک بار اینگونه توابع را نوشته اید

 

public void MyMethod()
        {
            try
            {

            }
            catch (Exception exception)
            {
                throw new Exception(exception.Message);
            }
            finally
            {

            }
       }

مثل همیشه مختصر و مفید، می خواهیم کاری انجام دهیم تا دیگر هیچ وقت اینگونه توابع را ننویسیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

خطای undefined

<script>
        $(document).ready(function () {
            $("#login").click(function () {

           
                var username = $("#username").val();
                var password = $("#password").val();
              
                alert(username);
               
        });
});
</script>

در پنجره alert پیغام زیر نمایش داده می شود.

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number