a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

در دوره های گذشته آموزش های Code First را ارائه داده ایم که می توانید از طریق لینک زیر مطالعه بفرمایید

آموزش Code First

آموزش migration  و Entity Framework  در Code First

 

روش Code First به شما اجازه می دهد تا از روی کلاس های خود Table های پایگاه داده را ایجاد کنید. مثلا شما یک کلاس برای ثبت نام افراد ایجاد می کنید و Property ها این کلاس را (نام، نام خانوادگی و...) تعریف می کنید، سپس به وسیله Migration شما می توانید از روی این کلاس Table مورد نظر خود را ایجاد کنید.


Migration کلاس شما را که Model خوانده می شود به وسیله ابزاری که درVisual Studio 2013  و  Visual Studio 2012با نام Package Manager Console قرار داده شده است تبدیل به Table های پایگاه داده می کند. وقتی شما می خواهید پایگاه داده خود را به وسیله Migration ایجاد کنید، چند انتخاب پیش روی شما قرار خواهد گرفت.

 

CreateDatabaseIfNotExists

با انتخاب این گزینه تنها اگر پایگاه داده شما وجود نداشته باشد، پایگاه داده شما به وجود خواهد آمد، اینکار باعث می شود که اگر قبلا پایگاه داده خود را ایجاد کرده اید، پایگاه داده شما از تغییرات محافظت شود.

 

DropCreateDatabaseWhenModelChanges

انتخاب این گزینه باعث می شود که اگر شما تغییری بر روی Model  (کلاس سی شارپ) خود ایجاد کنید پایگاه داده شما هم بر روز شود مثلا اگر Property ایی با نام Name را به FirstName تغییر دهید، این تغییر بر روی دیتابیس نیز اعمال می شود. این گزینه برای زمان توسعه و تست سیستم ها بسیار مناسب است زیرا تغییرات به صورت خودکار بر روی پایگاه داده اعمال می شود.

از دستور زیر نیز می توانید استفاده کنید این دستور معادل DropCreateDatabaseWhenModelChanges می باشد.

 

Database.SetInitializer(new DropCreateDatabaseIfModelChanges<Context>());

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 برای مشاهده سایر بخش های دوره آموزش Code First Data Annotations از طریق لینکهای زیر اقدام نمایید.

 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

 

 

 

بخش سوم

 

Table and Column

اگر شما با Code First دیتابیس خود را ایجاد می کنید، ممکن است بخواهید نام جدول و ستونهای خود را تغییر دهید. شما همچنین می توانید از Code First برای یک دیتابیس که قبلا وجود داشته است استفاده کنید. همیشه این طور نیست که نام جدول ها و ستون ها با نام کلاس ها و پراپرتی ها یکسان باشد.

نام کلاس من Blog بود و بر اساس قرارداد Code First، به صورت پیش فرض این کلاس به یک جدول با نام Blog نگاشت (map) می شود. اگر شما این را نمی خواهید می توانید نام جدول خود را با استفاده از خاصیت Table تغییر دهید.
در اینجا ما برای مثال نام کلاس Blog را برای ایجاد جدول به نام InternalBlogs تغییر داده ایم:

 

[Table("InternalBlogs")] 
public class Blog

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

 

 

بخش دوم

 

ComplexType

نوع های پیچیده

ممکن است شما یک نوع غیر معمول برای فیلد های خود بخواهید تعریف کنید، این نوع شما ممکن است یک کلاس باشد، مثلا کلاس زیر را در نظر بگیرید:

 

public class BlogDetails 
{ 
    public DateTime? DateCreated { get; set; } 
 
    [MaxLength(250)] 
    public string Description { get; set; } 
}
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 برای مشاهده بخش های دوره آموزش Code First Data Annotations از طریق لینکهای زیر اقدام نمایید.

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

 

 

آموزش Code First

بخش اول

Data Annotations

در طراحی پایگاه داده به وسیله Entity Framework  در MVC برای مشخص کردن خصوصیت های جداول و فیلدها می بایست از خاصیتی به نام Data Annotations استفاده کنید. کار با این خصوصیت بسیار ساده می باشد.
ما دو کلاس را برای پروژه خود نیاز داریم، این دو کلاس را با نام های Blog.cs و Post.cs در فولدر Model پروژه MVC خود ایجاد می کنیم و کد های زیر را در آن ها قرار می دهیم.
 

 

public class Blog 
{ 
  public int Id { get; set; } 
  public string Title { get; set; } 
  public string BloggerName { get; set;} 
  public virtual ICollection<Post> Posts { get; set; } 
} 

public class Post 
{ 
  public int Id { get; set; } 
  public string Title { get; set; } 
  public DateTime DateCreated { get; set; } 
  public string Content { get; set; } 
  public int BlogId { get; set; } 
  public ICollection<Comment> Comments { get; set; } 
}
 

بسم الله الرحمن الرحیم

fluent API

در MVC برای ایجاد روابط بین جداول می توانید از fluent API استفاده کنید، این روش برای کد نویسی و طراحی دیتابیس به روش Code First می باشد:

 

One-to–Zero-or-One (روابط یک به یک)

modelBuilder.Entity<OfficeAssignment>() 
    .HasKey(t => t.InstructorID); 

به رابطه بالا One-to–Zero گفته می شود زیرا شما فقط کلید اصلی جدول را مشخص کرده اید آن را به هیچ جدول دیگری ارتباط نداده اید.

modelBuilder.Entity<OfficeAssignment>() 
    .HasRequired(t => t.Instructor) 
    .WithOptional(t => t.OfficeAssignment);

در این رابطه ما یک رابطه One-to-One ایجاد کرده ایم. در این رابطه سمت OfficeAssignment اختیاری است.

بسم الله الرحمن الرحیم

 

برای طراحی پایگاه داده به وسیله Entity Farmework  و Code First بهتر است این چند نکته را رعایت فرمایید:

 

بهتر است از نام Id به عنوان نام تمامی کلید های اصلی جداول استفاده کنید هر چند در بحث

convention over configuration این نکته مورد قبول است اما چیزی را که همه آن را به عنوان یک قرارداد نانوشته قبول دارند را عوض نکنید تا برای انجام کار توضیحاتی لازم نباشد.

بهتر است از نوع GUID برای کلید های اصلی جداول استفاده کنید. نوع int از لحاظ واکشی اطلاعات سریعتر است زیرا مقایسه عددی سریعتر از مقایسه رشته ای است.

باید در نظر داشته باشید در جداولی مثل شهر، استان، کشور می توانید از نوع int برای کلید اصلی استفاده کنید و هیچ مشکلی نخواهد بود اما بهتر است برای جداول اطلاعاتی که شماره ها بسیار ارزشمند هستند و بهتر است در کل دیتابیس عدد منحصر به فرد باشد از نوع GUID استفاده شود.

بهتر است نام کلیدهای خارجی یک نام از جدول + کلمه ای دی باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش asp.net mvc

 بنده شخصا از روش  Code First در تولید وب سایت های MVC استفاده می کنم. ولی شروع فراگیریم در ارتباط با MVC به صورت روش معمولی یا همان روش طراحی پایگاه داده با SQL و سپس اضافه کردن مدل مربوطه به پروژه و... بود. برخی از دوستان از همین روش هنوز برای طراحی پروژه های MVC استفاده می کنند، به همین دلیل با مشکلاتی مواجه می شوند (البته هر روشی مزایا و معایب خود دارد در این بخش قصد ندارم در خصوص مزایا و معایب روش ها صحبت کنم بلکه مقصود ارائه راه حل در مورد مشکلات است). یکی از مشکلاتی که با آن مواجه خواهیم شد بحث DataAnnotations و Metadata هایی است که شما برای ساخت یک View سفارشی کد نویسی می کنید. خوب هر بار که شما پایگاه داده خود را تغییر دهید و بخواهید به هر دلیلی مجددا از پایگاه داده خود Model ها را مجددا ایجاد کنید تمامی کد نویسی شما از بین خواهد رفت.

برای حل این مشکل کافی است که یک کلاس Partial تعریف نمایید و در آن فیلدهای خود را در آن بنویسید و سپس یک کلاس برای نگهداری Metadata تعریف نمایید، به این کلاس ها Buddy می گویند.

 • 1
0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number