a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

این دوره آموزشی تا بخش بیست و دوم مقدماتی خواهد بود اگر به این مطالب تسلط دارید لطفا به آموزش "طراحی یک Single Page Application با ASP.NET Web API و  Angular.js " مراجعه کنید.

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

آموزش AngularJS

بخش بیستم

 

AngularJS Dependency Injection

تزریق وابستگی یک الگوی طراحی نرم افزار است که در آن اجزای نرم افزار به جای برنامه نویسی مستقیم و قرار گرفتن در برنامه به صورت وابستگی در نرم افزار افزوده می شود. این رابطه باعث می شود که جز اصلی در یک محل دیرگ باشد وب توان آن را در بخش های مختلف تزریق و تنظیم کرد.
این کار باعث می شود اجزا برنامه قابلیت استفاده مجدد، تست پذیری و نگهداری را به انجام رسانند (reusable، testable و maintainable).
AngularJS یک مکانیزم تزریق وابستگی (Dependency Injection) عالی را برای شما فراهم می کند. این امکان به شما اجازه می دهد که یک بخش از برنامه اصلی خود را به صورت یک component بنویسید و سپس آن را در بخش های مختلف برنامه تزریق کنید بدون اینکه نگران تغییرات، تست و ... باشید.
•    value
•    factory
•    service
•    provider
•    constant
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

آموزش Angular

بخش بیست و سوم (پیاده سازی یک مثال ساده)

 

AngularJS Application

یکی از اهداف AngularJS ساخت نرم افزارهایی با قابلیت SPA یا همان single page application است، ما در این دوره با برخی از دستورات در AngularJS آشنا شدیم و حال وقت آن است تا یک برنامه کاربردی برای خود تولید کنیم.
 

ساخت AngularJS Application

شما به اندازه کافی در حال حاضر با AngularJS آشنا شده اید که بتوانید یک برنامه SPA طراحی کنید.

 

کد برنامه

 <html ng-app="myNoteApp">

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

این دوره آموزشی تا بخش بیست و دوم مقدماتی خواهد بود اگر به این مطالب تسلط دارید لطفا به آموزش "طراحی یک Single Page Application با ASP.NET Web API و  Angular.js " مراجعه کنید.

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

آموزش AngularJS

بخش بیست و دوم

 

AngularJS Internalization

AngularJS از سه نوع مختلف فیلتر برای تاریخ، اعداد، واحد پول در خصوص internationalization پشتیبانی می کند. برای استفاده از این ویژگی کافی است فایل JS مورد نظر خود را برای استفاده از فرمت کشور مربوطه در صفحه قرار دهید. به صورت پیش فرض تنظیمات مرورگر شما برای نمایش اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال ما از فرمت کشور دانمارک در زیر استفاده کرده ایم.
 

<script src="https://code.angularjs.org/1.2.5/i18n/angular-locale_da-dk.js"></script> 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

این دوره آموزشی تا بخش بیست و دوم مقدماتی خواهد بود اگر به این مطالب تسلط دارید لطفا به آموزش "طراحی یک Single Page Application با ASP.NET Web API و  Angular.js " مراجعه کنید.

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

آموزش AngularJS

بخش بیست و یکم

 

AngularJS Custom Directives


Custom directive ها برای افزایش کارایی صفحات HTML مورد استفاده قرار می گیرند. Custom directive به وسیله تابع "directive" تعریف می شوند. یک custom directive به سادگی عناصر مطابقت داده شده را جایگزین می کند. برنامه های AngularJS در زمان لود شدن و آماده شدن برای اجرا (bootstrap) عنصرهایی که تطابق با درخواست ما را دارند پیدا می کند و در زمان فعال شدن از متد ()compile استفاده می کند پس از این مرحله با استفاده از متد ()link مربوط به Custom directive بر اساس Scope رهنمود مربوطه را پردازش می کند.


AngularJS  برای ساخت custom directive از انواع زیر پشتیبانی می کند.

•    Element  هنگامی که با یک عنصر مطابقت داده شود، رهنمود فعال می شود.
•    Attribute هنگامی که با یک خاصیت مطابقت داده شود، رهنمود فعال می شود.
•    CSS هنگامی که با یک استایل CSS مطابقت داده شود، رهنمود فعال می شود.
•    Comment هنگامی که با یک comment  مطابقت داد شود، رهنمود فعال می شود.
 

درک کردن رهنمودهای Custom

تگ های HTML را بنویسید:

 

<student name="Mahesh"></student><br/>
<student name="Piyush"></student>

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

این دوره آموزشی تا بخش بیست و دوم مقدماتی خواهد بود اگر به این مطالب تسلط دارید لطفا به آموزش "طراحی یک Single Page Application با ASP.NET Web API و  Angular.js " مراجعه کنید.

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

آموزش AngularJS

بخش نوزدهم

 

AngularJS Services


AngularJS به وسیله معماری سرویس از مفهوم جدا سازی ارتباطات پشتیبانی می کند. سرویس ها توابع javascript ایی هستند که فقط برای پاسخ گویی به کارهای خاص مورد استفاده قرار می گیرند. این باعث می شود کارها به صورت

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

این دوره آموزشی تا بخش بیست و دوم مقدماتی خواهد بود اگر به این مطالب تسلط دارید لطفا به آموزش "طراحی یک Single Page Application با ASP.NET Web API و  Angular.js " مراجعه کنید.

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

آموزش AngularJS

بخش هجدهم

 

AngularJS Scopes

بخش دوم AngularJS Scopes


Scope  یک شی جاوا اسکریپتی است که وظیفه اتصال مابین View و کنترلرها را بر عهده دارد. Scope شامل مدل داده (model data) است. در کنترلر مدل داده از طریق شی scope$ مورد دسترسی قرار می گیرد.

 


بسم الله الرحمن الرحیم

 

این دوره آموزشی تا بخش بیست و دوم مقدماتی خواهد بود اگر به این مطالب تسلط دارید لطفا به آموزش "طراحی یک Single Page Application با ASP.NET Web API و  Angular.js " مراجعه کنید.

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

آموزش AngularJS

بخش هفدهم

 

AngularJS Views

AngularJS از قابلیت طراحی برنامه های تک صفحه (Single Page Application) با قابلیت استفاده از چندین View در یک صفحه پشتیبانی می کند. برای استفاده از این ویژگی AngularJS رهنمودهای ng-view  و  ng-templateرا به همراه سرویس routeProvider$ فراهم کرده است.

 

ng-view

تگ ng-view به سادگی یک place holder ایجاد می کند که بر اساس تنظیمات صورت گرفته View مورد نظر (html  یا  ng-template view) می تواند درون place holder ما قرار گیرد.

 

روش استفاده

یک Div با ng-view درون ماژول اصلی تعریف می کند.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

این دوره آموزشی تا بخش بیست و دوم مقدماتی خواهد بود اگر به این مطالب تسلط دارید لطفا به آموزش "طراحی یک Single Page Application با ASP.NET Web API و  Angular.js " مراجعه کنید.

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

آموزش AngularJS

بخش شانزدهم

 

AngularJS Ajax

 

AngularJS با استفاده از سرویس http$ امکان خواندن اطلاعات را از سرور فراهم می کند. سرور شما می تواند یک دیتابیس برای خواندن اطلاعات ایجاد کند. AngularJS به داده ها در قالب JSON نیاز دارد و هنگامی که داده ها آماده باشند سرویس http$ می تواند از داده های سرور به صورت زیر استفاده کنند.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

این دوره آموزشی تا بخش بیست و دوم مقدماتی خواهد بود اگر به این مطالب تسلط دارید لطفا به آموزش "طراحی یک Single Page Application با ASP.NET Web API و  Angular.js " مراجعه کنید.

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

آموزش AngularJS

بخش پانزدهم

 

AngularJS Includes


با AngularJS شما می توانید یک فایل HTML را درون یک فایل HTML دیگر لود کنید.

 

دستور HTML Includes در آینده HTML

متاسفانه لود کردن بخشی از HTML در یک فایل HTML دیگر هنوز توسط HTML پشتیبانی نمی شود.

 

HTML imports

HTML imports یک روش جدید است که در آینده برای نسخه های HTML مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

<link rel="import" href="/path/navigation.html">

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

این دوره آموزشی تا بخش بیست و دوم مقدماتی خواهد بود اگر به این مطالب تسلط دارید لطفا به آموزش "طراحی یک Single Page Application با ASP.NET Web API و  Angular.js " مراجعه کنید.

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

دوره آموزش AngularJS

بخش ششم

 

 

AngularJS XMLHttpRequest

 

خواندن یک فایل JSON

در زیر یک فایل JSON استاتیک وجود دارد که بر روی یک وب سرور قرارداده شده است.
 

 

[
{
"Name" : "Alfreds Futterkiste",
"City" : "Berlin",
"Country" : "Germany"
},
{
"Name" : "Berglunds snabbköp",
"City" : "Luleå",
"Country" : "Sweden"
},
{
"Name" : "Centro comercial Moctezuma",
"City" : "México D.F.",
"Country" : "Mexico"
},
{
"Name" : "Ernst Handel",
"City" : "Graz",
"Country" : "Austria"
},
{
"Name" : "FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.",
"City" : "Madrid",
"Country" : "Spain"
},
{
"Name" : "Galería del gastrónomo",
"City" : "Barcelona",
"Country" : "Spain"
},
{
"Name" : "Island Trading",
"City" : "Cowes",
"Country" : "UK"
},
{
"Name" : "Königlich Essen",
"City" : "Brandenburg",
"Country" : "Germany"
},
{
"Name" : "Laughing Bacchus Wine Cellars",
"City" : "Vancouver",
"Country" : "Canada"
},
{
"Name" : "Magazzini Alimentari Riuniti",
"City" : "Bergamo",
"Country" : "Italy"
},
{
"Name" : "North/South",
"City" : "London",
"Country" : "UK"
},
{
"Name" : "Paris spécialités",
"City" : "Paris",
"Country" : "France"
},
{
"Name" : "Rattlesnake Canyon Grocery",
"City" : "Albuquerque",
"Country" : "USA"
},
{
"Name" : "Simons bistro",
"City" : "København",
"Country" : "Denmark"
},
{
"Name" : "The Big Cheese",
"City" : "Portland",
"Country" : "USA"
},
{
"Name" : "Vaffeljernet",
"City" : "Århus",
"Country" : "Denmark"
},
{
"Name" : "Wolski Zajazd",
"City" : "Warszawa",
"Country" : "Poland"
}
]

 

 

 

 

 

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number