a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

آموزش ASP.NET Identity

آموزش ASP.NET Identity

بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش Authentication در MVC

آموزش ASP.NET Identity

آموزش Asp.net Identity MVC (بخش اول)

آموزش Asp.net Identity (بخش دوم)

آموزش Asp.net Membership (رفع خطا)

 

برای شروع کار Visual Studio را باز کنید سپس New-> project را انتخاب کنید و در پنجره باز شده مانند زیر NET framework 4.5 را انتخاب کنید و سپس بر روی گزینه ASP.NET Web Application  کلیک کنید.

Asp.net Identity

 

حال گزینه Emprty را انتخاب کنید و سپس نوع پروژه را از بخش پایین MVC انتخاب نمایید تا پروژه شما ایجاد شود.

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

آموزش Authentication در MVC

آموزش ASP.NET Identity

آموزش Asp.net Identity MVC (بخش اول)

آموزش Asp.net Identity (بخش دوم)

آموزش Asp.net Membership (رفع خطا)

 

برای شروع کار Visual Studio را باز کنید سپس New-> project را انتخاب کنید و در پنجره باز شده مانند زیر NET framework 4.5 را انتخاب کنید و سپس بر روی گزینه ASP.NET Web Application  کلیک کنید.

Asp.net Identity

 

حال گزینه Emprty را انتخاب کنید و سپس نوع پروژه را از بخش پایین MVC انتخاب نمایید تا پروژه شما ایجاد شود.

 

 

آموزش Asp.net Identity

 

حال پروژه شما ایجاد شده است و کافی است در پنجره Package Manager Console دستور زیرا برای ساخت یک پروژه ASP.NET Identity ایجاد کنید.

 

Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.Samples -Pre 

مدت زمان زیادی را باید منتظر بمانید زیرا تمامی package های زیر توسط این دستور نصب خواهد شد

bootstrap (≥ 3.0.0)

Microsoft.Aspnet.Identity.Core(≥ 2.1.0-alpha1)

Microsoft.Aspnet.Identity.EntityFramework(≥ 2.1.0-alpha1)

Microsoft.Aspnet.Identity.Owin(≥ 2.1.0-alpha1)

Newtonsoft.Json(≥ 5.0.6)

Microsoft.Aspnet.Mvc(≥ 5.1.1.0)

Microsoft.Aspnet.Web.Optimization(≥ 1.1.3)

jQuery(≥ 1.10.2)

jQuery.Validation(≥ 1.11.1)

Modernizr(≥ 2.6.2)

Microsoft.Owin.Host.SystemWeb(≥ 2.1.0)

Microsoft.Owin.Security(≥ 2.1.0)

Microsoft.Owin.Security.Facebook(≥ 2.1.0)

Microsoft.Owin.Security.Cookies(≥ 2.1.0)

Microsoft.Owin.Security.Google(≥ 2.1.0)

Microsoft.Owin.Security.Twitter(≥ 2.1.0)

Microsoft.Owin.Security.MicrosoftAccount(≥ 2.1.0)

Microsoft.jQuery.Unobtrusive.Validation(≥ 3.1.1)

Respond(≥ 1.2)

 

اگر خطایی در ارتباط با Timeout در خصوص پایین بودن سرعت اینترنت خود دریافت کردید مجددا دستور بالا را اجرا کنید تا فایلهای دانلود نشده، دانلود شوند، نگران نباشید فایل ها بر روی یکدیگر جایگزین خواهد شد.

 

حال به سادگی می توانید کد های مایکروسافت را برای استفاده از ASP.NET Identity بررسی کنید و بیشتر با این معماری آشنا شوید.

در بخش دیگر این معماری را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد.

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number