a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

خطایابی در ویژوال استودیو 2017 ( IntelliTrace )

خطایابی در ویژوال استودیو 2017 ( IntelliTrace )

با استفاده از IntelliTrace در حالی که کدهای شما دارای خطا باشند، می توانید یک گام به عقب و جلو بردارید.

debug in visual studio 2017

  • رفع اشکال در ویژوال استودیو 2017

  • خطایابی در ویژوال استودیو 2017 با استفاده از IntelliTrace

به روز رسانی های اخیر ویژوال استودیو 2017 (نسخه 15.5 پیش نمایش) شامل چندین مجموعه از ویژگی های جدید و پیشرفته است. یکی از این پیشرفت ها رفع اشکال به صورت step-back است. در حال حاضر، با استفاده از IntelliTrace در حالی که کدهای شما دارای خطا باشند، می توانید یک گام به عقب و جلو بردارید. ویژوال استودیو، هنگام رفع اشکال، درهر نقطه ای از برنامه که باشیم به ما اجازه می دهد به وضعیت قبل برگردیم.

IntelliTrace in Visual Studio

شما می توانید تمام این رویدادها را در هنگام اشکال زدایی در قسمت Event مشاهده کنید.

Debugging Events in vs

هنگامی که شما به عقب یا جلو حرکت می کنید، تمام اطلاعات مربوط به وضعیت اشکالزدایی را برای هر حالت نگه می دارد. شما می توانید داده های مختلف را با استفاده از Watch  یا  Autos Window بررسی کنید.

visual studio 2017

Enable Step Back Debugging: فعال سازی این ویژگی

به منوی اصلی بروید و مراحل زیر را انجام دهید:

Tools > Options > IntelliTrace > General  and select “IntelliTrace events and snapshots

 

 

 

Step Back Debugging

منبع: dailydotnettips

"منتشر شده در سایت ably"

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number