a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

آموزش 2 Command-line Interface) ASP.NET CORE )

آموزش 2 Command-line Interface) ASP.NET CORE )

بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش برنامه نویسی

اموزش ASP.NET CORE

آموزش asp.net core ( Command-line Interface)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ساخت پروژه ASP.NET CORE با دستورات خط فرمان

در مقاله های قبل ما اولین برنامه ASP.NET Core را با ویژوال استودیو ایجاد کردیم. حال در این مقاله قصد داریم که  با CLI و بدون استفاده از visual studio یک پروژه .NET CORE ایجاد کنیم. بنابراین تا پایان این آموزش با ما همراه باشید.

net core

بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش برنامه نویسی

اموزش ASP.NET CORE

آموزش asp.net core ( Command-line Interface)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ساخت پروژه ASP.NET CORE با دستورات خط فرمان

در مقاله های قبل ما اولین برنامه ASP.NET Core را با ویژوال استودیو ایجاد کردیم. حال در این مقاله قصد داریم که  با CLI و بدون استفاده از visual studio یک پروژه .NET CORE ایجاد کنیم. بنابراین تا پایان این آموزش با ما همراه باشید.

  • رابط خط فرمان (CLI) یک ابزار cross-platform جدید برای ایجاد، بازیابی بسته ها، ساخت، اجرا و انتشار برنامه های NET. است.

ویژوال استودیو از CLI برای بازسازی، ساخت و انتشار یک برنامه استفاده می کند. دیگر IDE های سطح بالا، ویرایشگران و ابزارها می توانند از CLI برای پشتیبانی از برنامه های .NET Core استفاده کنند.

.NET CORE CLI همزمان با .NET CORE SDK  نصب می شود. بنابراین ما لازم نیست آن را به طور جداگانه نصب کنید. ما می توانیم با باز کردن خط فرمان در ویندوز و نوشتن dotnet و فشار دادن Enter  مطمئن شویم که CLI به درستی نصب شده است. در صورتی که پیغام زیر را نشان دهید، بدان معنی است که به درستی نصب شده است.

dotnet cli

ساختار دستورات در command line

در CLI، ساختار دستورات به شکل زیر می باشد:

dotnet <command> <argument> <option>

همه دستورات با dotnet شروع می شوند و بعد از آن می توانید دستور و آرگومان های خود را درج کنید.

دستورات زیر مربوط به  NET Core 2.x CLI. است:

دستورات پایه:

asp dot net core 2

دستورات مربوط به پروژه:

dot net core

دستورات پیشرفته:

cli

ما در اینجا پروژه ASP.NET CORE را با استفاده از دستورات خط فرمان و بدون استفاده از ویژوال استودیو، ایجاد، بازیابی و اجرا خواهیم کرد.

Create a New Project:

برای ایجاد یک برنامه جدید .NET CORE به صورت زیر از دستور new console استفاده می کنیم.

dotnet new console

نام این کنسول را MyConsoleApp می گذاریم. (منظور از n- همان name است.)

dotnet new console -n MyConsoleApp

با دستور زیر مشخص می کنیم که خروجی برنامه در کدام فایل باشد. (منظور از-o همان outputاست.)

dotnet new console -n MyConsoleApp -o C:\MyProjects

 

بعد از ایجاد پروژه به قسمت C:\MyProjects بروید و دستورات را اجرا کنید.

Add Package Reference:

ما اغلب باید مرجع بسته NuGet را برای اهداف مختلف اضافه کنیم. برای مثال، دستور زیر را برای اضافه کردن بسته Newtonsoft.json به پروژه کنسول اعمال کنید.

C:\MyConsoleApp>dotnet add package Newtonsoft.json

این بسته ی Newtonsoft.json را به پروژه ما اضافه خواهد کرد. ما می توانیم آن را با باز کردن فایل csproj. تأیید کنیم.

Restore Packages:

برای بازگرداندن بسته ها یا به روز کردن بسته های موجود، می توانیم از دستور restore به شکل زیر استفاده کنیم.

C:\MyConsoleApp>dotnet restore

Build Project:

برای ساخت یک پروژه جدید یا موجود، دستور C: \ MyConsoleApp> dotnet build را اعمال کنید.

Run project:

در آخر برای اجرای پروژه dotnet run را وارد کنید.

dotnet run

همچنین با استفاده ازدستور –h و یا –help می توانید راهنمایی شوید که از چه دستوراتی استفاده کنید. به طور مثال وفتی این دستور را تایپ کنید dotnet new –h به شما کمک خواهد کرد که از چه آرگومانها و دستوراتی استفاده کنید.

dotnet help

به این شکل و با استفاده از رابط کاربری  NET Core command-line. می توانید بسته ها را بازگردانی کنید و انواع مختلفی ازبرنامه های .NET CORE را ایجاد، بازیابی و اجرا کنید.

منبع: tutorialsteacher

"منتشر شده در سایت ABLY"

 

 

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number