a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

روش های خواندن فایل های بزرگ (مشکلات NET. :بخش یازدهم)

روش های خواندن فایل های بزرگ (مشکلات NET. :بخش یازدهم)

با استفاده از File.ReadAllBytes() یک فایل را سریعتر باز کنید.

slove .net problem

استفاده از File.ReadAllBytes() گاهی اوقات می تواند یک فایل را سریعتر بخواند تا اینکه یک فایل بزرگ XML را باز کند.

 این می تواند تحت تاثیر عواملی مانند اینکه "آیا شما نیاز به دسترسی به تمام فایل و یا فقط یک بخش کوچک از آن را دارید." باشد.

 اگر در این موضوع شک دارید، از یک ابزار مانند ANTS Performance Profiler برای اندازه گیری تاثیر روش های مختلف دسترسی به فایل استفاده کنید و آن را تجزیه و تحلیل کنید.

مشکلات دیگر موجود در net. رااینجا بخوانید

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number