a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

بهینه سازی سایت - بهینه سازی لینک

بهینه سازی سایت - بهینه سازی لینک

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 آموزش SEO

دوره آموزشی سئو

آموزش بهینه سازی لینک های سایت

در هر صفحه ای لینک هایی نیز وجود دارد که کاربر را به بخش های مختلف سایت و صفحات دیگر هدایت می کنند، این لینک ها برای موتورهای جستجو بسیار با اهمیت هستند. موتورهای جستجو (Search Engine) از متن میان این لینک ها برای ارزیابی و رتبه بندی شما استفاده می کنند، همچنین برای آنها بسیار مهم است که سایت های دیگر به شما چگونه لینک می دهند.

نحوه ساخت یک لینک

 

<a href="SEO.htm" title="SEO">آموزش سئو</a>

 

 در ارتباط با ایجاد یک لینک بهتر است موارد زیر را در نظر بگیرید:


عنوان (Title) لینکها در وب سایت ها نقش بسیار مهمی دارند و موتورهای جستجو (Search Engines) به این عنوان لینکها (Title) اهمیت زیادی می دهند. از همین رو شما می بایست عنوان (Title) مناسبی را برای لینکهای خود انتخاب کنید.
لینک ها در HTML با تگ a ایجاد می شوند، تگ a مخفف انکر (Anchor) می باشد.

 

اموزش بهینه سازی سایت

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 آموزش SEO

دوره آموزشی سئو

آموزش بهینه سازی لینک های سایت

در هر صفحه ای لینک هایی نیز وجود دارد که کاربر را به بخش های مختلف سایت و صفحات دیگر هدایت می کنند، این لینک ها برای موتورهای جستجو بسیار با اهمیت هستند. موتورهای جستجو (Search Engine) از متن میان این لینک ها برای ارزیابی و رتبه بندی شما استفاده می کنند، همچنین برای آنها بسیار مهم است که سایت های دیگر به شما چگونه لینک می دهند.

نحوه ساخت یک لینک

 

<a href="SEO.htm" title="SEO">آموزش سئو</a>

 

 در ارتباط با ایجاد یک لینک بهتر است موارد زیر را در نظر بگیرید:


عنوان (Title) لینکها در وب سایت ها نقش بسیار مهمی دارند و موتورهای جستجو (Search Engines) به این عنوان لینکها (Title) اهمیت زیادی می دهند. از همین رو شما می بایست عنوان (Title) مناسبی را برای لینکهای خود انتخاب کنید.
لینک ها در HTML با تگ a ایجاد می شوند، تگ a مخفف انکر (Anchor) می باشد.

 

اموزش بهینه سازی سایت

 


عنوان (Title) مربوط به تگ های انکر (Anchor) به بازدیدکنندگان سایتتان نیز کمک می کند، وقتی بر روی این تگ با ماوس قرار بگیرد متن درون عنوان (Title) نوشته شده نمایش داده می شود.

متن (Text) درون لینک ها یا همان تگ های انکر (Anchor) بخش دومی است که بسیار اهمیت دارد. متن (Text) درون لینک ها باید با دقت بسیار زیادی انتخاب شود زیرا این متن (Text) نه تنها برای موتورهای جستجو (Search Engines) بلکه برای مشخص کردن لینک های مختلف برای کاربران کاربرد دارد. برای مشخص کردن متن (Text) لینک ها بهتر است از کلمات کلیدی استفاده شود.

در نهایت بخش آخری از یک لینک که مورد استفاده قرار می گیرد، بخش آدرس دهی آن است، با استفاده از این خاصیت شما می توانید کاربر خود را از یک صفحه به یک صفحه (هر آدرس) دیگری که تمایل دارید، هدایت کنید. معمولا لینک ها به دو صورت داخلی و یا خارجی هستند، لینک های داخلی کاربر را به صفحه دیگری از همین سایت هدایت می کند و لینک های خارجی کاربر را به یک سایت دیگر هدایت می کنند.


وقتی یک لینک را ایجاد می کنید، مطمئن شوید که این لینک شما کاربر را به درستی به صفحه ای که وجود دارد هدایت می کند، در صورتی که لینک شما خراب باشد و پس از کلیک بر روی لینک صفحه ای برای کاربر باز نشود (به این لینک ها broken link گفته می شود)، موتورهای جستجو این مشکل شما را بسیار بد می دانند، طبیعتا کاربران شما از این مشکل رنج خواهند برد.


در زیر مثالی دیگر، از نحوه استفاده لینک نمایش داده شده است:

 

<a href="otherpage.htm" title="Anchor Title">
   <img src="SEO.gif" alt="SEO" />
</a>

 

همان طور که مشاهده می کنید در کد بالا به جای استفاده از متن (Text) درون لینک، ما از یک تصویر استفاده کرده ایم. در اینگونه موارد تنها نکته ای که می بایست رعایت کنید استفاده از تگ alt می باشد، این تگ باعث می شود در صورتی که تصویر شما Load نشود متنی به جای نمایش داده شود، این متن برای موتورهای جستجو نیز بسیار اهمیت دارند زیر از این متن می توانند بفهمند که تصویر شما دارای چه مطلبی است. از همین رو بهتر است در تگ alt از کلمات کلیدی خود برای بیان محتوای تصویر مربوطه استفاده کنید.

Anchor 

 

 

عنوان (Title) لینکها در وب سایت ها نقش بسیار مهمی دارند و موتورهای جستجو (Search Engines) به این عنوان لینکها (Title) اهمیت زیادی می دهند. از همین رو شما می بایست عنوان (Title) مناسبی را برای لینکهای خود انتخاب کنید.

لینک ها در HTML با تگ a ایجاد می شوند، تگ a مخفف انکر (Anchor) می باشد.

عنوان (Title) مربوط به تگ های انکر (Anchor) به بازدیدکنندگان سایتتان نیز کمک می کند، وقتی بر روی این تگ با ماوس قرار بگیرد متن درون عنوان (Title) نوشته شده نمایش داده می شود.

 

متن (Text) درون لینک ها یا همان تگ های انکر (Anchor) بخش دومی است که بسیار اهمیت دارد. متن (Text) درون لینک ها باید با دقت بسیار زیادی انتخاب شود زیرا این متن (Text) نه تنها برای موتورهای جستجو (Search Engines) بلکه برای مشخص کردن لینک های مختلف برای کاربران کاربرد دارد. برای مشخص کردن متن (Text) لینک ها بهتر است از کلمات کلیدی استفاده شود.

 

در نهایت بخش آخری از یک لینک که مورد استفاده قرار می گیرد، بخش آدرس دهی آن است، با استفاده از این خاصیت شما می توانید کاربر خود را از یک صفحه به یک صفحه (هر آدرس) دیگری که تمایل دارید، هدایت کنید. معمولا لینک ها به دو صورت داخلی و یا خارجی هستند، لینک های داخلی کاربر را به صفحه دیگری از همین سایت هدایت می کند و لینک های خارجی کاربر را به یک سایت دیگر هدایت می کنند.

وقتی یک لینک را ایجاد می کنید، مطمئن شوید که این لینک شما کاربر را به درستی به صفحه ای که وجود دارد هدایت می کند، در صورتی که لینک شما خراب باشد و پس از کلیک بر روی لینک صفحه ای برای کاربر باز نشود (به این لینک ها broken link گفته می شود)، موتورهای جستجو این مشکل شما را بسیار بد می دانند، طبیعتا کاربران شما از این مشکل رنج خواهند برد.

 

 

در زیر مثالی دیگر، از نحوه استفاده لینک نمایش داده شده است:

 

 

<a href="otherpage.htm" title="Anchor Title">
   <img src="SEO.gif" alt="SEO" />
</a>

 

همان طور که مشاهده می کنید در کد بالا به جای استفاده از متن (Text) درون لینک، ما از یک تصویر استفاده کرده ایم. در اینگونه موارد تنها نکته ای که می بایست رعایت کنید استفاده از تگ alt می باشد، این تگ باعث می شود در صورتی که تصویر شما Load نشود متنی به جای نمایش داده شود، این متن برای موتورهای جستجو نیز بسیار

اهمیت دارند زیر از این متن می توانند بفهمند که تصویر شما دارای چه مطلبی است. از همین رو بهتر است در تگ alt از کلمات کلیدی خود برای بیان محتوای تصویر مربوطه استفاده کنید.

 

 

 

 

مقاله قبلی تگ Title                                                                مقاله بعدی بک لینک BackLink

 

لیست تمام آموزش های دوره آموزشی سئو

 

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number