a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

پردازش شبکه ای

پردازش شبکه ای

بسم الله الرحمن الرحیم

پردازش شبکه ای

آموزش کلودسیم  CloudSim

فصل پنجم

پردازش شبکه ای

دانشمندانی که در پی توسعه پردازش شبکه ای هستند، دنیایی را به تصویر میکشند که هر شخصی می تواند به راحتی وارد یک شبکه 1 شود و از توان محاسباتی موجود در شبکه استفاده کند.در شیوه های نوین به جای استفاده از رایانه های اختصاصی برای حل مسائل بزرگ ، با استفاده از رایانه های موجود پراکنده که از همه توان محاسباتی خود استفاده نمی کنند، سعی می شود با جمع آوری این توانهای پراکنده که اغلب بیاستفاده می مانند، کارهای خود را انجام دهند. این منابع محاسباتی اگرچه اغلب قدرت و هماهنگی رایانه های اختصاصی را ندارند، اما تعداد زیادی از آنها به وفور در مراکز عمومی از قبیل دانشگاه ها، اداره ها، کتابخانه ها و غیره و حتی در منازلی که اتصال قوی به اینترنت دارند یافت می شوند و این موجب میشود که توان محاسباتی آن در مجموع بسیار بالا باشد و در عین حال هزینه آن به مراتب پایین تر می باشد.

مخصوصاً اینکه هزینه های نگهداری به عهده مالکین منابع می باشد و مدیریت این سیستم صرفاً از منابع برخط در زمانبندی برنامه ها استفاده میکنند. با استفاده از پردازش شبکه ای توان کامپیوتر ها دیگر بی معنا است ، صرف نظر از آن که کامپیوتر شما ضعیف و ابتدایی است، میتوانید به بیش از قدرت کامپیوتری دست یابید که هم اکنون در پنتاگون وجود دارد.

بسم الله الرحمن الرحیم

پردازش شبکه ای

آموزش کلودسیم  CloudSim

فصل پنجم

پردازش شبکه ای

دانشمندانی که در پی توسعه پردازش شبکه ای هستند، دنیایی را به تصویر میکشند که هر شخصی می تواند به راحتی وارد یک شبکه 1 شود و از توان محاسباتی موجود در شبکه استفاده کند.در شیوه های نوین به جای استفاده از رایانه های اختصاصی برای حل مسائل بزرگ ، با استفاده از رایانه های موجود پراکنده که از همه توان محاسباتی خود استفاده نمی کنند، سعی می شود با جمع آوری این توانهای پراکنده که اغلب بیاستفاده می مانند، کارهای خود را انجام دهند. این منابع محاسباتی اگرچه اغلب قدرت و هماهنگی رایانه های اختصاصی را ندارند، اما تعداد زیادی از آنها به وفور در مراکز عمومی از قبیل دانشگاه ها، اداره ها، کتابخانه ها و غیره و حتی در منازلی که اتصال قوی به اینترنت دارند یافت می شوند و این موجب میشود که توان محاسباتی آن در مجموع بسیار بالا باشد و در عین حال هزینه آن به مراتب پایین تر می باشد.

مخصوصاً اینکه هزینه های نگهداری به عهده مالکین منابع می باشد و مدیریت این سیستم صرفاً از منابع برخط در زمانبندی برنامه ها استفاده میکنند. با استفاده از پردازش شبکه ای توان کامپیوتر ها دیگر بی معنا است ، صرف نظر از آن که کامپیوتر شما ضعیف و ابتدایی است، میتوانید به بیش از قدرت کامپیوتری دست یابید که هم اکنون در پنتاگون وجود دارد.


پردازش شبکه ای عبارت است از شبکه گسترده ای با توان محاسباتی بالا که امکان اتصال به اینترنت را هم داراست. شبکه ، دیگر از رایانه های همگن اختصاصی تشکیل نمیشود و بلکه از مجموعه ای از رایانه های توزیع شده در سطح اینترنت و یا اینترانتهای متعدد که به صورت غیر اختصاصی از طریق پروتکل ارتباطی از طریق یک سیستم مدیریت شبکه با یکدیگر در ارتباط می باشند.


در پردازش شبکه ای انواع و اقسام رایانه های مختلف با تواناییها و قابلیتهای مختلف و سیستم عاملهای متفاوت یافت می شوند. این رایانه ها به صورت غیر اختصاصی می باشند و صرفاً در صورتی که کاربر از توان محاسباتی رایانه به صورت کامل استفاده نکند، در اختیار پردازش شبکه ای قرار می گیرد.

پردازش شبکه ای


ارتباط در پردازش های شبکه ای

ارتباط رایانه های کاربران با مدیریت شبکه به شکل زیر امکان پذیر است:


ارتباط نامطمئن که هیچ تضمینی در رابطه با حضور رایانه در شبکه و یا میزان توان محاسباتی اضافی در میان نمی باشد و صرفاً در صورتی که رایانه بیکار بماند، مدیریت شبکه می تواند از آن در انجام کارهای خود بهره مند شود. در اینجا منظور از مدیریت شبکه، سیستم کلی مدیریت شبکه میباشد و هیچ معماری خاصی منظور نمیباشد. در این حالت، مدیریت شبکه صرفاً بر اساس میزان مصرف از امکانات ارائه شده، هزینه مینماید.


نوع دیگر ارتباط، ارتباط تضمین شده است که طبیعتاً هزینه بیشتری برای شبکه به بار خواهد داشت. در این نحوه ارتباط، رایانه برای مدت معینی که طبق پروتکل تعریف شده، اختصاص می یابد و در مقابل درآمدی برای صاحب آن در نظر گرفته می شود، بدون توجه به اینکه آیا در آن زمان استفاده ای از آن بشود یا خیر.

در عین حال به علت توزیعی بودن منابع در اینترنت و خارج از کنترل بودن آنها موجب می شود که ضمانت اجرایی صرفاً در حد تعهد اخلاقی وی می باشد. البته در صورت تخلف از تعهدات پرداختی صورت نمی گیرد و شاید حتی جریمه ای نیز از قبل توافق شده باشد، اما به هر حال در برنامه ریزی انجام شده اخلال صورت می گیرد. البته در این روش هزینه به علت ماهیت تضمینی بالاتر می باشد و ضریب اطمینان آن نیز بالاتر میباشد.


آنچه مسلم است ماهیت تغیر پذیری منابع محاسباتی در شبکه میباشد. زیرا منابع تحت کنترل یک مدیریت مرکزی نمیباشند و صرفاً از طریق پروتکلهای تعریف شده با یکدیگر در ارتباط می باشند. بنابرین نمیتوان نسبت به امنیت و اطمینان منابع متکی بود و باید تدابیر لازم دیده شود.


پروژه های امروز پردازش شبکه ای

1 است که هدف از آن یافتن پاسخ سؤالاتی مانند اینکه "آیا ما تنها هستیم" SETI میباشد. به قطر 300 متر در پورتوریکو میباشد. برای پردازش و Are Ibo تلسکوپ رادیویی تحلیل یافتهها نیز از قویترین ابرکامپیوتر دنیا استفاده میکند.


پیوستهاند و بزرگترین SETI@Home 5 میلیون کامپیوتر در سراسر دنیا به / در حال حاضر حدود 4 ابرکامپیوتر روی زمین را تشکیل دادهاند. سرعت کاری این ابرکامپیوتر در حدود 70 ترافلاپس ( 70 میلیارد عملیات ممیز شناور در ثانیه) است. این رقم یعنی اینکه یک کامپیوتر منفرد به مدت دو 5 میلیون کامپیوتر در حال حاضر در 226 کشور جهان / هزارسال به طور مداوم و هر روز کار کند. این 4 پراکنده هستند و میتوان گفت که در ضمن بزرگترین پروژه پردازش شبکه ای جهان را نیز شکل این است که به قدرت NAREGI 2 می باشد،هدف اصلی پروژه NAREGI دادهاند.پروژه ملی ژاپن به اسم محاسباتی پتا( 10 به توان 15 ) فلاپ بر ثانیه دست بیابند. این میزان قدرت محاسباتی معادل یک میلیون پینتیوم 4 است برای مشارکت در پروژه و یافتن موجودات هوشمند فرازمینی، کافی است که یک کامپیوتر در خانه، محل کار یا مدرسه داشته باشید که به اینترنت هم متصل باشد.

با دریافت برنامه محافظ صفحه نمایش قابل دانلود است، به خیل عظیم http://seti.berkeley.edu مخصوص پروژه که از نشانی خواهید پیوست. SETI پردازشکنندگان اطلاعات پروژه بعضی از افراد پردازش ابری را با پردازش شبکه ای اشتباه میگیرند، اگر چه که ممکن است در بعضی از سیستم های ابری ، پردازش شبکه ای را به کار گیرند،اما تفاوت های زیادی با هم دارند که در ذیل به آنها اشاره میکنیم.لازم به یادآوری است که در استفاده از هر دو این فناوری ها از تکنولوژی مجازی سازی استفاده میشود.

تفاوت های عمده پردازش ابری و پردارش شبکه ای

در پردازش شبکه ای یک پروژه عظیم میان چندین کامپیوتر تقسیم میشود، تا منابع آنها را به کار گیرد.اما در پردازش ابری به چندین برنامه کامپیوتری کوچک اجازه داده میشود که به طور هم زمان روی چندین کامپیوتر اجرا شوند.


در پردازش شبکه ای تنها میتوان برای برنامه های کاربردی به کار گرفت که قابلیت اجرای موازی را دارا میباشند، اما در پردازش ابری محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. در پردازش شبکه ای تخصیص منابع همیشه بر اساس قراردادی که بین سازمان مجازی و مدیر دامنه تنظیم شده است تخصیص مییابد. بنابراین همیشه منابع محدودی را در اختیار دارد.اما در پردازش ابری تخصیص منابع بر اساس تامین درصورت درخواست 1 می باشد، و مدیر
دامنه بر اساس نیاز کاربران منابع مورد درخواست را اختصاص میدهد.در حقیقت برای کاربر پرداخت در ازای استفاده 1صورت میپذیرد.
پردازش شبکه ای برای تعداد کمی از کاربران است که درخواست های بزرگی دارند، اما پردازش ابری برای تعداد زیادی از کاربران است که درخواست های کوچکی دارند.


درپردازش شبکه ای تمامی سیستم های شبکه باید از سیستم عامل ها و نرم افزارهای یکسان و مشابه ای استفاده کنند، اما در پردازش ابری محدودیتی در این زمینه ندارد. پردازش شبکه ای یک فناوری که توسط افراد خاص با نیازهای خاص و غالبا متخصص استفاده  میشود، در حالی که پردازش ابری شیوه پردازشی که توسط هر کسی و هر کجا استفاده می شود.میتوان گفت که با وجود آنکه پردازش ابری فناوری جدیدتری است اما میزان مقبولیت بیشتری یافته است، زیرا که محدودیت های موجود در پردازش شبکه ای در پردازش ابری دیده بسیاری از خدمات پرکاربرد Google وyahoo نمیشود.علاوه بر این کمپانی های بزرگی مثل خود را بر بستر ابر ارائه میدهند.


در یک جمع بندی کلی میتوان گفت:

هدف: پردازش ابری ارائه بالاترین خدمات نهایی به کاربران نهایی می باشد.

هدف پردازش شبکه ای  انجام محاسبات سنگین و بالا تر در شبکه است.

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number