a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

انواع ابر در رایانش ابری

انواع ابر در رایانش ابری

بسم الله الرحمن الرحیم

انواع ابر در رایانش ابری

آموزش کلودسیم  CloudSim

فصل هشتم

انواع ابر در رایانش ابری


انواع ابر در پردازش ابری
ابر خصوصی
ابرعمومی
ابرهیبریدی 

انواع ابر در پردازش ابری

ابر خصوصی

ابر خصوصی یک زیر ساخت رایانش ابری است که توسط یک سازمان برای استفاده داخلی آن سازمان به وجود آمده است. عامل اصلی که ابرهای خصوصی را از ابرهای عمومی تجاری جدا میسازد، محل و شیوه نگهداری از سخت افزار زیرساختی ابر است. ابر خصوصی امکان کنترل بیشتر بر روی تمام سطوح پیاده سازی ابر (مانند سخت افزار، شبکه، سیستم عامل، نرم افزار) را فراهم میسازد. مزیت دیگر ابرهای خصوصی امنیت بیشتری است که ناشی از قرارگیری تجهیزات در درون مرزهای سازمان و عدم ارتباط با دنیای خارج ناشی میشود. اما بهره گیری از ابرهای خصوصی مشکلات ایجاد و نگهداری را به همراه دارد.

یک راه حل میانه برای دوری از مشکلات ابرهای خصوصی و در عین حال بهره مند شدن از مزایای ابرهای خصوصی، استفاده از ابر خصوصی مجازی است. ابر خصوصی مجازی بخشی از زیر ساخت یک ابر عمومی است که برای استفاده اختصاصی یک سازمان کنار گذارده میشود و دسترسی به آن تنها از راه شبکه خصوصی مجازی امکانپذیر است. به عنوان نمونه می توان از ابر خصوصی مجازی آمازون نام برد.

بسم الله الرحمن الرحیم

انواع ابر در رایانش ابری

آموزش کلودسیم  CloudSim

فصل هشتم

انواع ابر در رایانش ابری


انواع ابر در پردازش ابری
ابر خصوصی
ابرعمومی
ابرهیبریدی 

انواع ابر در پردازش ابری

ابر خصوصی

ابر خصوصی یک زیر ساخت رایانش ابری است که توسط یک سازمان برای استفاده داخلی آن سازمان به وجود آمده است. عامل اصلی که ابرهای خصوصی را از ابرهای عمومی تجاری جدا میسازد، محل و شیوه نگهداری از سخت افزار زیرساختی ابر است. ابر خصوصی امکان کنترل بیشتر بر روی تمام سطوح پیاده سازی ابر (مانند سخت افزار، شبکه، سیستم عامل، نرم افزار) را فراهم میسازد. مزیت دیگر ابرهای خصوصی امنیت بیشتری است که ناشی از قرارگیری تجهیزات در درون مرزهای سازمان و عدم ارتباط با دنیای خارج ناشی میشود. اما بهره گیری از ابرهای خصوصی مشکلات ایجاد و نگهداری را به همراه دارد.

یک راه حل میانه برای دوری از مشکلات ابرهای خصوصی و در عین حال بهره مند شدن از مزایای ابرهای خصوصی، استفاده از ابر خصوصی مجازی است. ابر خصوصی مجازی بخشی از زیر ساخت یک ابر عمومی است که برای استفاده اختصاصی یک سازمان کنار گذارده میشود و دسترسی به آن تنها از راه شبکه خصوصی مجازی امکانپذیر است. به عنوان نمونه می توان از ابر خصوصی مجازی آمازون نام برد.

ابر عمومی

ابر عمومی توصیف کننده رایانش ابری در معنای اصلی و سنتی آن است. سرویسها به صورت دینامیک و از طریق اینترنت و در واحدهای کوچک از یک عرضه کنندهٔ شخص ثالث تدارک داده میشوند و عرضه کننده منابع را به صورت اشتراکی به کاربران اجاره 1 میدهدو بر اساس مدل رایانش همگانی و مشابه صنعت برق و تلفن برای کاربران صورتحساب میفرستد.

مثال های خوبی برای این حالت هستند. Google App engine و Amazon Web Service


ابر هیبریدی

یک ابر آمیخته متشکل از چندین ارائه دهندهٔ داخلی و یا خارجی، گزینهٔ مناسبی برای بیشتر مؤسسات تجاری میباشد. با ترکیب چند سرویس ابر کاربران این امکان را مییابند که انتقال به ابر عمومی را با دوری از مسائلی چون سازگاری با استانداردهای شورای استانداردهای امنیت
دادههای کارتهای پرداخت آسانتر سازند.

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number