a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

برنامه را بازبینی کنید (مشکلات NET. :بخش پنجم)

برنامه را بازبینی کنید (مشکلات NET. :بخش پنجم)

قبل از بهینه سازی کد، برنامه را بازبینی کنید. این موضوع بسیار مهم و قابل بحث است و در بسیاری از جاها از این موضوع، سخن به میان آورده اند.

 

Before optimizing code profile the app

این موضوع بسیار مهم و قابل بحث است و در بسیاری از جاها از این موضوع، سخن به میان آورده اند.

شما قبل از اینکه کدها را بهینه سازی کنید و مورد تست قرار دهید، باید کل برنامه را بازبینی کنید و عملکرد برنامه را بسنجید.

  • با استفاده از ابزار ANTS Performance Profiler می توانید برنامه را تجزیه و تحلیل کنید. به این ترتیب، عملکرد برنامه بیشتر و اجرای کدها سریعتر خواهد بود.

مشکلات دیگر موجود در net. رااینجا بخوانید

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number