a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

بهینه سازی عملکرد پروژه (مشکلات NET. :بخش چهارم)

بهینه سازی عملکرد پروژه (مشکلات NET. :بخش چهارم)

بهینه سازی عملکرد پروژه نیاز به آماده سازی مناسب در 4 حوزه ی کلیدی دارد. در ادامه ی این مقاله با این 4 مرحله مطلع شوید.

Prepare performance optimization projects

بهینه سازی عملکرد پروژه نیاز به آماده سازی مناسب در 4 حوزه ی کلیدی دارد:

  • پروژه را در یک محیط آزمایشی اجرا کنید که در این محیط بتوانید رفتارهای سازگار با پروژه را بازتولید کنید. در حالت ایده آل شما یک پروژه را مورد تست قرار می دهید و کارایی آن را نیز مشاهده می کنید. اما اگر این کار را چندین بار پشت سر هم انجام دهید باعث می شود که بهینه سازی پروژه بدون چنین محیط تستی، شروع به کار کند.

 

  • قبل از اینکه هرچیزی را تغییر دهید، بعنوان یک معیار، عملکرد KPI را اندازه گیری کنید. پس از تغییر کد، عملکرد را در برابر معیار بدست آمده، مقایسه کنید. اگر با این تغییرات، کدها سریعتر اجرا شدند، نتایج آزمایش جدید، معیار جدید شما است. اگر نه، تغییرات را لغو کرده و با استفاده از یک ابزار مانند ANTS Performance Profiler به تجزیه و تحلیل ادامه دهید.

 

  • یک تغییر بزرگ در یک زمان روی پروژه انجام ندهید. تغییرات کوچکی اعمال کنید، اندازه گیری کنید و تصمیم بگیرید که آیا می خواهید تغییر خود را اعمال کنید یا خیر! اگر تغییرات چندگانه ایجاد کنید، یک تغییر می تواند اجرای کد شما را سریع تر کند.

 

  • حدس نزنید، نقاط ضعف را پیدا کنید! در بسیاری از موارد قاتلان عملکرد پروژه جایی هستند که شما انتظار آن را هم ندارید. شما با استفاده از ANTS Profiler می توانید این نقاط ضعف را پیدا کنید.

 

مشکلات دیگر موجود در net. رااینجا بخوانید

 

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number