a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

تکنیک های کدگذاری دفاعی (مشکلات NET. :بخش دوم)

تکنیک های کدگذاری دفاعی (مشکلات NET. :بخش دوم)

برای اطمینان از یک برنامه قوی تر و قابل اعتماد از NullRefrenceExceptions در زمان اجرا استفاده کنید.

what is nullrefrenceexception

برای اطمینان از یک برنامه قوی تر و قابل اعتماد از NullRefrenceExceptions در زمان اجرا استفاده کنید.

Exceptions (استثناها) می توانند آهسته باشند اما فقط در موارد استثنایی به کار برده می شوند.

آنها به جای کنترل جریان عمومی، یک محدوده ی خاصی را کنترل می کنند. فرض بر اینکه یک شیء در زمان اجرا صفر نخواهد بود، می توانید ازExceptions و کدهای دفاع استفاده کنید.

 

مشکلات دیگر موجود در net. رااینجا بخوانید

 

 

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number