a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

stopwatch چیست؟ (مشکلات NET. :بخش اول)

stopwatch چیست؟ (مشکلات NET. :بخش اول)

stopwatch برای اندازه گیری زمانهای کوتاه و محاسبه زمان باقیمانده برای اجرای یک اپلیکیشن یا یک پروسس مورد استفاده قرار می گیرد.
what is stopwatch

برای اندازه گیری زمانهای کوتاه و محاسبه زمان باقیمانده برای اجرای یک اپلیکیشن یا یک پروسس مورد استفاده قرار می گیرد.

DataTime.UtcNow برای زمانبندی با دقت بالا طراحی نشده و اغلب دارای وضوح بیش از 10ms است و برای اندازه گیری زمانهای کوتاه انتخاب مناسبی نیست. بنابراین اطمینان حاصل کنید که از کلاس StopWatch استفاده کنید.

 

مشکلات دیگر موجود در net. رااینجا بخوانید

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number