a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

فناوری های غیرقابل استفاده در  NET CORE.

فناوری های غیرقابل استفاده در NET CORE.

برخی از فناوری های NET Framwork. در NET CORE. وجود ندارند. (بعضی از آنها ممکن است در نسخه های بعدی NET CORE. باشند و بعضی های دیگر ممکن است هرگز در دسترس نباشند.)

اگر به خاطر داشته باشید در مطلب قبل عنوان شد که چه زمانی از NET Framwork. استفاده می کنیم؟

  • برخی از فناوری های NET Framwork. در NET CORE. وجود ندارند. (به اینگونه که بعضی از آنها ممکن است در نسخه های بعدی NET CORE. باشند و بعضی های دیگر ممکن است هرگز در دسترس نباشند.)

حال ما در این مقاله راجع به فناوری هایی صحبت خواهیم کرد که ممکن است هرگز در NET CORE. در دسترس نباشند. در ادامه با ما همراه باشید.

1. ASP.NET Web Froms Applications: فناوری ASP.NET Web Froms فقط در NET Framwork. قابل دسترسی هستند و از آن در NET CORE. هیچ صحبتی به میان آورده نشده است.

2. ASP.NET Web Page Applications: این فناوری نیز در ASP.NET Core گنجانده نمی شود و اگر بخواهیم راجع به ASP.NET Core Razor Pages صحبت کنیم، فقط می توانیم بگوییم که تقریباً شبیه به صفحات Web هستند.

3. ASP.NET SignalR Server/client: فناوری ASP.NET SignalR Server/client در ASP.NET CORE قابل دسترسی نیست (نه سرور و نه گیرنده)! اما گفته می شود که این فناوری برای ASP.NET Core 2.1 برنامه ریزی شده است.

4. WCF(Windows Communactiion Foundation) Services: در حال حاضر WCF Services در NET Framwork. قابل دسترسی است.

  • WCF یک سرویس برای برقراری ارتباط بین تکنولوژی های مختلف است.

این سناریو فعلاً برای NET CORE. قابل دسترسی نیست.

5. WorkFlow-Related Services

6.WPF(Windows Peresentation Foundation) and Windows Forms

در رابطه با مورد 5 و 6 نیز میتوان گفت، هیچ برنامه ای از این فناوری ها در NET CORE. وجود ندارد و فقط در NET Framwork. قابل دسترسی هستند.

7. Language Support: در NET CORE. زبان های Visual Basic و #F قابل استفاده هستند اما تمام پروژه ها را پشتیبانی نمی کنند. شما می توانید فهرستی از قالب های پشتیبانی شده را در تصویر زیر ببینید.

 

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number