a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

ایجاد اولین برنامه کاربردی اندروید

ایجاد اولین برنامه کاربردی اندروید

بسم الله الرحمن الرحیم

طراحی و ایجاد برنامه Andriod

فصل اول- بخش پنجم

در این قسمت قصد داریم اولین پروژه اندروید را ایجاد  کنیم و آن را روی دستگاه مجازی تست کنیم.

در Eclipse از منوی File-->new  Project  را انتخاب کنید

بسم الله الرحمن الرحیم

طراحی و ایجاد برنامه Andriod

فصل اول- بخش پنجم

در این قسمت قصد داریم اولین پروژه اندروید را ایجاد  کنیم و آن را روی دستگاه مجازی تست کنیم.

در Eclipse از منوی File-->new  Project  را انتخاب کنید

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number