a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

ساخت یک پروژه در اندروید

ساخت یک پروژه در اندروید

بسم الله الرحمن الرحیم

ساخت یک پروژه در اندروید

فصل دوم- بخش اول

در ادمه  آموزش هر زمان که گفته می شود پروژه ای ایجاد کنید. باید به نکات زیر توجه کنید و تنظیمات را دقیقا مشابه موارد ذکر شده را انجام دهید.

بسم الله الرحمن الرحیم

ساخت یک پروژه در اندروید

فصل دوم- بخش اول

در ادمه  آموزش هر زمان که گفته می شود پروژه ای ایجاد کنید. باید به نکات زیر توجه کنید و تنظیمات را دقیقا مشابه موارد ذکر شده را انجام دهید.

در فایل  MainActivity به  صورت زیر می باشد

public class MainActivity extends Activity {
       @Override
       protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
              super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.activity_main);
      }

Activity_main اشاره  به فایل  xml دارد  اگر نام مورد نظرتان را  وارد گردید باید اینجا نامی که شما وارد کرده اید باشد. 

زمانی که پروژه ای ایجاد می کنید تنظیمات زیر راداشته باشد.

دستگاه مجازی  با   تنظیمات زیر  ایجاد  کنید

برای اجرای برنامه   شمای می توانید از F11 استفاده  کنید.  و یا مانند زیر عمل  کنید بر روی پروژه  کلیک راست کنید.RunAs->ApplicationAndroid را  انتخاب کنید.

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number