a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

دوره آموزشی AngularJS به زبان فارسی - بخش بیست و دوم

دوره آموزشی AngularJS به زبان فارسی - بخش بیست و دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

این دوره آموزشی تا بخش بیست و دوم مقدماتی خواهد بود اگر به این مطالب تسلط دارید لطفا به آموزش "طراحی یک Single Page Application با ASP.NET Web API و  Angular.js " مراجعه کنید.

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

آموزش AngularJS

بخش بیست و دوم

 

AngularJS Internalization

AngularJS از سه نوع مختلف فیلتر برای تاریخ، اعداد، واحد پول در خصوص internationalization پشتیبانی می کند. برای استفاده از این ویژگی کافی است فایل JS مورد نظر خود را برای استفاده از فرمت کشور مربوطه در صفحه قرار دهید. به صورت پیش فرض تنظیمات مرورگر شما برای نمایش اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال ما از فرمت کشور دانمارک در زیر استفاده کرده ایم.
 

<script src="https://code.angularjs.org/1.2.5/i18n/angular-locale_da-dk.js"></script> 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

این دوره آموزشی تا بخش بیست و دوم مقدماتی خواهد بود اگر به این مطالب تسلط دارید لطفا به آموزش "طراحی یک Single Page Application با ASP.NET Web API و  Angular.js " مراجعه کنید.

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

آموزش AngularJS

بخش بیست و دوم

 

AngularJS Internalization

AngularJS از سه نوع مختلف فیلتر برای تاریخ، اعداد، واحد پول در خصوص internationalization پشتیبانی می کند. برای استفاده از این ویژگی کافی است فایل JS مورد نظر خود را برای استفاده از فرمت کشور مربوطه در صفحه قرار دهید. به صورت پیش فرض تنظیمات مرورگر شما برای نمایش اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال ما از فرمت کشور دانمارک در زیر استفاده کرده ایم.
 

<script src="https://code.angularjs.org/1.2.5/i18n/angular-locale_da-dk.js"></script> 

 

 

مثال

نمایش اطلاعات بر اساس فرمت کشور دانمارک

 

<html>
<head>
  <title>Angular JS Forms</title>
</head>
<body>
  <h2>AngularJS Sample Application</h2>
  <div ng-app="mainApp" ng-controller="StudentController">
   {{fees | currency }} <br/><br/>
   {{admissiondate | date }}  <br/><br/>
   {{rollno | number }} 
  </div>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/angular.min.js"></script>
  <script src="https://code.angularjs.org/1.2.5/i18n/angular-locale_da-dk.js"></script> 
  <script>
   var mainApp = angular.module("mainApp", []);
	  
   mainApp.controller('StudentController', function($scope) {
      $scope.fees = 100;
			$scope.admissiondate = new Date();
      $scope.rollno = 123.45;
   });
   
  </script>
</body>
</html>

کد بالا را ذخیره و اجرا کنید.

 

مثال

استفاده از تنظیمات مرورگر

 

<html>
<head>
  <title>Angular JS Forms</title>
</head>
<body>
  <h2>AngularJS Sample Application</h2>
  <div ng-app="mainApp" ng-controller="StudentController">
   {{fees | currency }} <br/><br/>
   {{admissiondate | date }}  <br/><br/>
   {{rollno | number }} 
  </div>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/angular.min.js"></script>
  <!-- <script src="https://code.angularjs.org/1.2.5/i18n/angular-locale_da-dk.js"></script> -->
  <script>
   var mainApp = angular.module("mainApp", []);
	  
   mainApp.controller('StudentController', function($scope) {
      $scope.fees = 100;
			$scope.admissiondate = new Date();
      $scope.rollno = 123.45;
   });
   
  </script>
</body>
</html>

کد بالا را ذخیره و اجرا کنید.

 

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number