a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

فرض کنید مشکلات NET. تقصیر شماست (مشکلات NET. :بخش سوم)

فرض کنید مشکلات NET. تقصیر شماست (مشکلات NET. :بخش سوم)

بدانید که مشکل از کجاست! منشا مشکل را پیدا کنید.

net problems

در هنگام کار با دات نت ممکن است با مشکلات زیادی روبرو شویم. قبل از اینکه زود قضاوت کنیم، منشا آن را پیدا کنیم.

اگر مشکلی در برنامه وجود داشته باشد، خیلی وسوسه انگیز است که آن را تقصیر کدهای سیستم یا کتابخانه های شخص ثالث (Third Party Libraries) و یا حتی خود سیستم عامل بیاندازیم. اما تقریباً همیشه اولین فکری که به سرمان می زند این است که "نکند دیگران از کدهای ما سوء استفاده می کنند"!

در ابتدای کاراین فکرکاملاً اشتباه است!

شما تا قبل از اینکه شواهد بسیار خوبی راجع به این موضوع نداشته باشید، نمی توانید شخص دیگری را متهم کنید. پس مطمئن شوید که مشکل از کجاست!

 

مشکلات دیگر موجود در net. رااینجا بخوانید

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number