a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

در صورتی که در دوره آموزش Angular شرکت نکردید پیشنهاد می کنیم، این دوره را حتما بررسی کنید، برای مشاهده این دوره می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید.

آموزش Angular

 

آموزش Knockout


دوره آموزشی Knockout

بخش اول

 

بخش دوم (شروع کار با Knockout)

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

باتوجه به تمایل دوستان به کتابخانه های Angular و knockout پس از دوره ای که در خصوص Angular برگزار کردیم. انشالله در این دوره قصد داریم با کتابخانه knockout آشنا شویم و از آن در پروژه های خود استفاده کنیم.

در صورتی که در دوره آموزش Angular شرکت نکردید پیشنهاد می کنیم، این دوره را حتما بررسی کنید، برای مشاهده این دوره می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید.

آموزش Angular

 

آموزش Knockout


دوره آموزشی Knockout

بخش اول


در این دوره آموزشی قرار است شما معماری Model-View-ViewModel (MVVM)  را با استفاده از Knockout.js آموزش ببینید.
همچنین شما نحوه طراحی UI وب سایت خود را با استفاده از views  و  declarative bindingsیاد خواهید گرفت و داده های خود را به
و بتوانید اطلاعات خود را با استفاده از ویژگی dependency tracking مربوط به Knockout به صورت خودکار همگام (sync) نگه دارید.

  • 1
0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number