a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

ریفکتورینگ در برنامه نویسی (بخش سوم)

 

آموزش برنامه نویسی ریفکتورینگ - بخش چهارم

در بخش های قبل آموزش ریفکتورینگ ما Refactoring را به شما معرفی کردیم. در بخش سوم آموزش فارسی Refactoring ما راجع به حذف متغیر play صحبت کردیک که در این قسمت به تست و اجرای آن می پردازیم.

 

چرا ریفکتورینگ؟

آموزش فارسی refactoring (بخش سوم)

 

ریفکتورینگ کدهای مارا مرتب و باز سازی میکند بدون اینکه تغییری در خروجی کد های ما داشته باشد و معنا و قصد اصلی نویسنده کد را حفظ میکند. ما باید به نحوی کدهای خودرا پاکسازی کنیم که دیگر توسعه دهندگان از دیدن کدهای ما راضی باشند و بتوانند به راحتی کدهای مارا توسعه بدهند. ریفکتورینگ باید با دقت انجام شود تا از تغییر معنی وخروجی کدهای ما جلوگیری شود. از مزایای آن میتوان به بهبود قابلیت خواندن کد و کاهش پیچیدگی کدها نام برد و این میتواند قابلیت نگهدراری کد های مارا بهبود بخشد و کدهارا برای توسعه و گسترش مرتب تر و واضح تر نمایش بدهد. اگر ریفکتورینگ به خوبی انجام شود به توسعه دهندگان نرم افزاراین امکان را میدهد تا قسمت های آسیب پذیر پنهان یا خاموش سیستم خود را شناسایی کرده و سطوح پیچیده غیر ضروری را حذف کنند.

 

مشاهده تمام آموزش های Refactoring

 

ما در بخش های قبل آموزش ریفکتورینگ به زبان فارسی راجع به refactoring و آشنایی با آن پرداختیم. حال در بخش سوم از آموزش Refactoring بیشتر این مبحث را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

ریفکتورینگ چیست

آموزش فارسی ریفکتورینگ (بخش دوم)

 


ریفکتورینگ کدهای مارا مرتب و باز سازی میکند بدون اینکه تغییری در خروجی کد های ما داشته باشد و معنا و قصد اصلی نویسنده کد را حفظ میکند. ما باید به نحوی کدهای خودرا پاکسازی کنیم که دیگر توسعه دهندگان از دیدن کدهای ما راضی باشند و بتوانند به راحتی کدهای مارا توسعه بدهند. ریفکتورینگ باید با دقت انجام شود تا از تغییر معنی وخروجی کدهای ما جلوگیری شود. از مزایای آن میتوان به بهبود قابلیت خواندن کد و کاهش پیچیدگی کدها نام برد و این میتواند قابلیت نگهدراری کد های مارا بهبود بخشد و کدهارا برای توسعه و گسترش مرتب تر و واضح تر نمایش بدهد. اگر ریفکتورینگ به خوبی انجام شود به توسعه دهندگان نرم افزاراین امکان را میدهد تا قسمت های آسیب پذیر پنهان یا خاموش سیستم خود را شناسایی کرده و سطوح پیچیده غیر ضروری را حذف کنند.

 

ریفکتورینگ در برنامه نویسی

ریفکتورینگ چیست؟ | Refactoring چیست؟

 

  • آشنایی با Refactoring (بخش اول)

ما قصد داریم در این مقاله Refactoring را برای شما با ذکر مثال بیان کنیم.


ریفکتورینگ کدهای مارا مرتب و باز سازی میکند بدون اینکه تغییری در خروجی کد های ما داشته باشد و معنا و قصد اصلی نویسنده کد را حفظ میکند. ما باید به نحوی کدهای خودرا پاکسازی کنیم که دیگر توسعه دهندگان از دیدن کدهای ما راضی باشند و بتوانند به راحتی کدهای مارا توسعه بدهند. ریفکتورینگ باید با دقت انجام شود تا از تغییر معنی وخروجی کدهای ما جلوگیری شود. از مزایای آن میتوان به بهبود قابلیت خواندن کد و کاهش پیچیدگی کدها نام برد و این میتواند قابلیت نگهدراری کد های مارا بهبود بخشد و کدهارا برای توسعه و گسترش مرتب تر و واضح تر نمایش بدهد. اگر ریفکتورینگ به خوبی انجام شود به توسعه دهندگان نرم افزاراین امکان را میدهد تا قسمت های آسیب پذیر پنهان یا خاموش سیستم خود را شناسایی کرده و سطوح پیچیده غیر ضروری را حذف کنند. بعنوان مثال میتوانیم آشپزخانه ای را در نظر بگیرم که چندین وعده غذایی برای بیش از چندین نفر درست میکند و به طور معمول میبینید که وسایل خودرا تمیز میکنند و به صورت مداوم ساماندهی میکنند. اگر این کار را نکنیم قطعا نمیتوانیم به خوبی آشپزی کنیم چرا که همه چیز کثیف و هیچ چیز سر جای خود نخواهد بود و دسترسی بعدی ما به ظروف سخت و نا ممکن خواهد بود.

 

آموزش فارسی ریفکتورینگ

  • 1
0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number