a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

 آموزش دیتا ماینینگ (مقدمه)

 داده‌کاوی  یکی از مفاهیم انتزاعی در حوزه هوش مصنوعی به شمار می‌رود که در یک تعریف عامیانه می‌توان آن را به روشی جهت کشف رابطه میان ویژگی‌های یک پدیده و حالات آن توصیف نمود. یادگیری ماشین ، یکی از المان‌هایی است که در این شاخه از علم کامپیوتر بسیار موردبحث قرار می‌گیرد. در یک نگاه کلی، یادگیری ماشین به معنای تولید مدلی است که بتواند با هسته‌ی یادگیری ازپیش‌تعیین‌شده، حالات مختلف یک سیستم را تشخیص دهد.

دیتا ماینینگ چیست؟

  • 1
0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number