a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

نکته ای در ارتباط با EntityFramework 6 و MVC

نکته ای در ارتباط با EntityFramework 6 و MVC

بسم الله الرحمن الرحیم

نکته ای در ارتباط با EntityFramework 6 و MVC

نسخه 6 EntityFramework

نمی توانید از Scaffolding پشتیبانی کند البته این مربوط به این زمان است ممکن است این مشکل بر طرف شود پس بهتر است به جای


Install-Package EntityFramework -Version 6.1.0

یا نسخه های بالاتر از نسخه 5 استفاده کنید این نسخه آخرین نسخه ای است که ازScaffolding پشتیبانی می کند

بسم الله الرحمن الرحیم

نکته ای در ارتباط با EntityFramework 6 و MVC

نسخه 6 EntityFramework

نمی توانید از Scaffolding پشتیبانی کند البته این مربوط به این زمان است ممکن است این مشکل بر طرف شود پس بهتر است به جای


Install-Package EntityFramework -Version 6.1.0

یا نسخه های بالاتر از نسخه 5 استفاده کنید این نسخه آخرین نسخه ای است که ازScaffolding پشتیبانی می کند


 Install-Package EntityFramework -Version 5.0.0 

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید