a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

ارسال و دریافت اطلاعات به روش JSON

ارسال و دریافت اطلاعات به روش JSON

بّسم الله الرحمن الرحیم

آموزش json در mvc

چند نکته در این آموزش مهم است :

اولا یک صفحه HTML یا CSHTML ایجاد کتنید در بالای صفحه jquery را لود کنید

<script src="/Scripts/jquery-1.9.1.js"></script>

بعد کد زیر را در ابتدای body قرار دهید


$(document).ready(function () {
    $("#login").click(function () {
        $("#message").html("Logging in...");
        var data = { "userid": $("#userid").val(),
                     "password": $("#password").val(),
                     "rememberme":$("#rememberme").prop("checked") };
        $.ajax({
            url: "/account/validateuser",
            type: "POST",
           data: JSON.stringify(data),
            dataType: "json",
            contentType: "application/json",
            success: function (status) {
                $("#message").html(status.Message);
                if (status.Success)
                {
                    window.location.href = status.TargetURL;
                }
            },
            error: function () {
                $("#message").html("Error while authenticating
                                    user credentials!");
            }
        });
    });
});

این کد در واقع دارد اطلاعات دو TextBox با Id های userid و password را به همراه یک چک باکس برای یادآوری اطلاعات کاربری دریافت می کند و به یک اکشن ارسال می کند طبیعتا اکشن ما باید به شکل زیر باشد

بّسم الله الرحمن الرحیم

آموزش json در mvc

چند نکته در این آموزش مهم است :

اولا یک صفحه HTML یا CSHTML ایجاد کتنید در بالای صفحه jquery را لود کنید

<script src="/Scripts/jquery-1.9.1.js"></script>

بعد کد زیر را در ابتدای body قرار دهید


$(document).ready(function () {
    $("#login").click(function () {
        $("#message").html("Logging in...");
        var data = { "userid": $("#userid").val(),
                     "password": $("#password").val(),
                     "rememberme":$("#rememberme").prop("checked") };
        $.ajax({
            url: "/account/validateuser",
            type: "POST",
           data: JSON.stringify(data),
            dataType: "json",
            contentType: "application/json",
            success: function (status) {
                $("#message").html(status.Message);
                if (status.Success)
                {
                    window.location.href = status.TargetURL;
                }
            },
            error: function () {
                $("#message").html("Error while authenticating
                                    user credentials!");
            }
        });
    });
});

این کد در واقع دارد اطلاعات دو TextBox با Id های userid و password را به همراه یک چک باکس برای یادآوری اطلاعات کاربری دریافت می کند و به یک اکشن ارسال می کند طبیعتا اکشن ما باید به شکل زیر باشد

[HttpPost]
public JsonResult ValidateUser(string userid, string password,
                               bool rememberme)
{

هر چیزی که دوست دارید بنویسید


  return Json(status);
}

نام تابع به وسیله خط زیر مشخص می شود

  url: "/account/validateuser",
            type: "POST",

که مقدار قبل از validateuser، اسم کنترلر شما می باشد، نوع متد ارسالی هم POST است که در بالا نیز قبل از نام اکشن نوشته شده است

[HttpPost]

نوع خروجی تابع یا همان اکشن ما باید JSON باشد

public JsonResult ValidateUser

و در نهایت خروجی اکشن نیز باید به صورت زیر باشد

return Json(status);

زیرا ما در صفحه HTML یا CSHTML  مقدار دریافتی را به صورت JSON دریافت خواهیم کرد و همچنین خروجی ما با نام status است و در این قسمت ما نیز این مقدار را با همین نام دریافت خواهیم کرد

contentType: "application/json",
            success: function (status) {

نظرات

 • Hannah Martinez
  دو شنبه 11 دی 1278 0:00

  سلام.
  با سوالی در مورد زنگی به روز هستم.
  منتظر نظرات و کمک هی شما برای پاسخ به این سوال نیاز دارم.
  خیلی ممنون میشم اگه منت بذارید و جوابتون ر واسم بگید.

  التماس دعای فراوان
  یا علی مدد

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number