a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

با فایل های SQLDump در sql server چه کنیم؟

با فایل های SQLDump در sql server چه کنیم؟

با استفاده از این روش شما می توانید فایل های  SQLDump در sql server پاک کنید. با ما همراه باشید.

sqlserver dumps

"بسمه تعالی"

فایل های SQLDump فضای زیادی از دیسک را پر می کنند. اینکار باعث می شود که به اسکویل سرور صدمه وارد شود و اطلاعات آن گاهی اوقات تخلیه شود. بعبارتی مانند یک سیگنال استرس برای sql است.

Dumps برای تشخیص اشکالات مفید هستند اما بوجود آمدن فولدرهای زیاد از آن باعث پر شدن حافظه می شود.

Dumps در فولدر ERROLROG قرار دارد. همچنین می توانیم با استفاده از SQLDumper.exe به صورت دستی آنرا تنظیم کنیم.

تصویر زیر یک تصویر ارسالی است که برای حل درخواست راه حل کرده اند.

sqldump

حال چه کاری انجام دهیم؟

اول، شما باید از فولدر ERRORLOG علت تخلیه را بفهمید. با استفاده از SQL ERORRLOG می توانید متوجه شوید که این خطاها از کجا آمده اند و علت چیست.

هر فایل SQL Dump دارای سه نوع فایل است:

  • SQLDump<nnnn>.txt
  • SQLDump<nnnn>.log
  • SQLDump<nnnn>.mdmp

"اینجا nnnn یک عدد است"

دو فایل اول را با استفاده از Notepad و یا هر ادیتور دیگر باز کنید. (در پایین اطلاعاتی راجع به این فایل ها آمده است)

  • TXT file

 

This file is generated by Microsoft SQL Server
version 13.0.4206.0
upon detection of fatal unexpected error. Please return this file,
the query or program that produced the bugcheck, the database and
the error log, and any other pertinent information with a Service Request.
 
Computer type is Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz.
Bios Version is VRTUAL – 5001223
BIOS Date: 05/23/12 17:15:53 Ver: 09.00.06
4 X64 level 8664, 10 Mhz processor (s).
Windows NT 6.2 Build 9200 CSD .

 

 

فایل با پسوند "LOG" یک قطعه از فولدر ERRORLOG هنگام تولید مجدد Dumps است. این کار به کسی کمک می کند که دقیقاً به قسمت Errorlog نگاه کند، هنگامی که Dumps تولید می شود.

  • فایل با پسوند " MDMP" نیز یک حافظه کوچک در sql است.

به عنوان یک کاربر نهایی SQL Server، شما باید به فایل LOG و TXT نگاه کنید تا علت خطا را درک کنید. شما باید با نگاه کردن به زمان و باز کردن فایل های TXT و LOG برای هر کدام از آنها، به الگوی تخلیه نگاه کنید. اگر چیزی شبیه زیر را می بینید، آن را به علت مشکل موجود در پایگاه داده مشاهده می کنید.

 

2017-09-28 17:41:27.85 spid20s ***Stack Dump being sent to F:\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\LOG\SQLDump0002.txt
2017-09-28 17:41:27.85 spid20s * *******************************************************************************
2017-09-28 17:41:27.85 spid20s *
2017-09-28 17:41:27.85 spid20s * BEGIN STACK DUMP:
2017-09-28 17:41:27.85 spid20s * 09/28/16 16:40:26 spid 20
2017-09-28 17:41:27.85 spid20s *
2017-09-28 17:41:27.85 spid20s * ex_raise2: Exception raised, major=52, minor=42, state=9, severity=22

 

برای حل این مشکل، باید DBCC CHECKDB را اجرا کنید. اگر خروجی DBCC CHECKDB مشکل را در شاخص های شما نشان می دهد، آنها را بازسازی کنید و اگر "repair_allow_data_loss" را نشان میدهد لازم است برای تعمیر پایگاه داده چاره ای بیاندیشید.

با اینحال اگر باز CHECKDB استفاده کردید و نتیجه ای دریافت نکردید، توصیه ما این است که با تیم مایکروسافت این مشکل را به اشتراک بگذارید و تیم مایکروسافت آن را حل کند.

منبع: sqlauthority

"منتشر شده در سایت ABLY"

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number