a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

جداول فهرست گذاری (Indexing tables) یک علم دقیق نیستند(مشکلات NET. :بخش بیست و چهارم)

جداول فهرست گذاری (Indexing tables) یک علم دقیق نیستند(مشکلات NET. :بخش بیست و چهارم)

سعی کنید برای تجزیه و تحلیل کوئری ها از Indexing tables استفاده نکنید.

dotnet query

آموزش برنامه نویسی | مشکلات دات نت 

حل مشکلات دات نت - بخش بیست و چهارم

جداول فهرست گذاری مستلزم برخی اشکال زدایی در ترکیب با آزمایشهای زیادی است تا همه چیز درست شود. حتی پس از آن، معیارهای عملکرد در طول زمان تغییر می کنند، زیرا داده های بیشتری اضافه می شوند

هنگامی که شما از SQL Server استفاده می کنید، ایده خوبی است که به طور منظم گزارشات استاندارد را اجرا و تجزیه و تحلیل کنید. SQL Server همچنین میتواند شاخص هایی مانند نمایش کل کوئری های IO و متوسط نمایش کوئری ها را فراهم کند و براحتی می تواند تمام کوئری هایی که استفاده بیش از حد از IO دارند را نمایش دهد. بنابراین شما لازم است که کوئری های خود را تجزیه و تحلیل کنید. از آنجا که ممکن است بعضی از کوئری ها در جداول تاثیر نداشته باشند بنابراین بهتر است برای تحلیل کوئری ها از ابزاری مانند ANTS Performance Profiler استفاده کنید.

 

52 مشکل رایج در NET.

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number