a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

از WPF استفاده نکنید (مشکلات NET. :بخش نهم)

از WPF استفاده نکنید (مشکلات NET. :بخش نهم)

 اگر عملکرد و کارایی صفحه نمایش برای شما در الویت قرار دارد از WPF استفاده نکنید.

microsoft .net

هنگام ایجاد یک پنجره Win32 به طور خاص، اگر چندین کنترل متقابل وجود داشته باشد، عملکرد صفحه نمایش چند صد میلی ثانیه سقوط خواهد کرد.

بنابراین اگر عملکرد و کارایی صفحه نمایش برای شما در الویت قرار دارد از WPF استفاده نکنید.
 
 

مشکلات دیگر موجود در net. رااینجا بخوانید

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number