a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

دوره آموزشی AngularJS به زبان فارسی - بخش شانزدهم

دوره آموزشی AngularJS به زبان فارسی - بخش شانزدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

این دوره آموزشی تا بخش بیست و دوم مقدماتی خواهد بود اگر به این مطالب تسلط دارید لطفا به آموزش "طراحی یک Single Page Application با ASP.NET Web API و  Angular.js " مراجعه کنید.

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

آموزش AngularJS

بخش شانزدهم

 

AngularJS Ajax

 

AngularJS با استفاده از سرویس http$ امکان خواندن اطلاعات را از سرور فراهم می کند. سرور شما می تواند یک دیتابیس برای خواندن اطلاعات ایجاد کند. AngularJS به داده ها در قالب JSON نیاز دارد و هنگامی که داده ها آماده باشند سرویس http$ می تواند از داده های سرور به صورت زیر استفاده کنند.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

این دوره آموزشی تا بخش بیست و دوم مقدماتی خواهد بود اگر به این مطالب تسلط دارید لطفا به آموزش "طراحی یک Single Page Application با ASP.NET Web API و  Angular.js " مراجعه کنید.

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

آموزش AngularJS

بخش شانزدهم

 

AngularJS Ajax

 

AngularJS با استفاده از سرویس http$ امکان خواندن اطلاعات را از سرور فراهم می کند. سرور شما می تواند یک دیتابیس برای خواندن اطلاعات ایجاد کند. AngularJS به داده ها در قالب JSON نیاز دارد و هنگامی که داده ها آماده باشند سرویس http$ می تواند از داده های سرور به صورت زیر استفاده کنند.

 

function studentController($scope,$http) {
var url="data.txt";
   $http.get(url).success( function(response) {
                           $scope.students = response; 
                        });
}

 

در اینجا data.txt یک فایل است که شامل رکوردهایی برای دانش آموزان است. سرویس http$ یک فراخوانی به روش AJAX ایجاد می کند و فرایند بازیابی اطلاعات برای پرارپرتی های  Model دانش آموزان را فراهم می کند. "students" model برای نمایش اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مثال:

data.txt

[
{
"Name" : "Mahesh Parashar",
"RollNo" : 101,
"Percentage" : "80%"
},
{
"Name" : "Dinkar Kad",
"RollNo" : 201,
"Percentage" : "70%"
},
{
"Name" : "Robert",
"RollNo" : 191,
"Percentage" : "75%"
},
{
"Name" : "Julian Joe",
"RollNo" : 111,
"Percentage" : "77%"
}
]

 

testAngularJS.htm

<html>
<head>
<title>Angular JS Includes</title>
<style>
table, th , td {
  border: 1px solid grey;
  border-collapse: collapse;
  padding: 5px;
}
table tr:nth-child(odd) {
  background-color: #f2f2f2;
}
table tr:nth-child(even) {
  background-color: #ffffff;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>AngularJS Sample Application</h2>
<div ng-app="" ng-controller="studentController">
<table>
   <tr>
      <th>Name</th>
      <th>Roll No</th>
      <th>Percentage</th>
   </tr>
   <tr ng-repeat="student in students">
      <td>{{ student.Name }}</td>
      <td>{{ student.RollNo }}</td>
      <td>{{ student.Percentage }}</td>
   </tr>
</table>
</div>
<script>
function studentController($scope,$http) {
var url="data.txt";
   $http.get(url).success( function(response) {
                           $scope.students = response;
                        });
}
</script>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/angular.min.js"></script>
</body>
</html>

 

برای اجرا این مثال شما نیاز به یک وب سرور دارید. می توانید از ویژوال استادیو استفاده کنید و فایل HTML خود را در ویژوال استادیو باز کنید و سپس View in Browser  را انتخاب کنید تا خروجی شما مشابه زیر شود.

 

آموزش AngularJS

 

 

مشاهده تمامی آموزش های دوره AngularJS

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number