a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

عملیات همزمان I / O در برنامه های سرور (مشکلات NET. :بخش هفتم)

عملیات همزمان I / O در برنامه های سرور (مشکلات NET. :بخش هفتم)

عملیات همزمان I / O در برنامه های کاربردی سرور، مخصوص برنامه هایی است که تحت بار زیادی هستند.

.net

عملیات همزمان I / O در برنامه های کاربردی سرور، پیچیده و سخت است که به درستی کار می کنند. این عملیات، مخصوص برنامه هایی است که تحت بار زیادی هستند.

عملیات همزمان را پشت سرهم و به طور مکرر در برنامه های سرور انجام ندهید. درعوض آن را به طور ناهمزمان انجام دهید. زیرا وقتی یک درخواست همزمان انجام می شود، روش ناهمزمان معمولاً شش بار بیشتر انجام می شود.

مانند کد زیر:[HttpGet]
 public async Task>
 AllCarsInParallelNonBlockingAsync() {
  IEnumerable>> allTasks =
 PayloadSources.Select(uri => GetCarsAsync(uri));
  IEnumerable[] allResults = await Task. WhenAll(allTasks);  
  return allResults.SelectMany(cars => cars); 
}


 

مشکلات دیگر موجود در net. رااینجا بخوانید

 

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number