a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

از تمام منابع استفاده کنید (مشکلات NET. :بخش ششم)

از تمام منابع استفاده کنید (مشکلات NET. :بخش ششم)

در هر برنامه به طور کامل باید از منابع در هر دستگاه خاص استفاده شود.

slove net problem

یک الگوی معماری می تواند به قسمت های مختلفی تقسیم شود.

در هنگام پردازش چندین کار کوچک، در نظر بگیرید که قطعاتی را به تکه های خاصی از منابع تقسیم کنید، سپس موضوعات جداگانه ای را برای هر منبع ایجاد کنید و حافظه هایی را میان آن ها قرار دهید. هدف این است که به طور کامل از منابع در هر دستگاه خاص استفاده شود.

به عنوان مثال، در نمودار زیر، یک برنامه دارای چهار مرحله است. اولاً فایل را از روی دیسک می خواند، پردازش آن را انجام می دهد، نتایج را در یک پایگاه داده ذخیره می کند و در نهایت فایل را حذف می کند. هر جعبه قرمز یک موضوع جداگانه است و هر خط عمودی، یک منبع خاص را نشان می دهد. این روند از بالا به پایین جریان می یابد و از صف به عنوان بافر بین هر کلید منبع استفاده می کند.

 

Fully utilize all bottlenecks

 

مشکلات دیگر موجود در net. رااینجا بخوانید

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number