a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

Entity Framwork Core 2.0 منتشر شد

Entity Framwork Core 2.0 منتشر شد

مایکروسافت نسخه نهایی Entity Framwork Core 2.0 (EF) را همراه با NET CORE 2.0 و ASP.NET CORE 2.0 منتشر کرد. این نسخه کاملاً سبک و قابل انعطاف است.

entity framwork 2.0

مایکروسافت نسخه نهایی Entity Framwork Core 2.0 (EF) را همراه با NET CORE 2.0 و ASP.NET CORE 2.0 منتشر کرد. این نسخه کاملاً سبک و قابل انعطاف است.

 

مطلب مرتبط:

خلاصه ای از ASP.NET Core 2.0

 

 

شما حتی اگر نسخه 15.3 ویژوال استودیو 2017 را نصب کرده باشید، لازم است برای توسعه برنامه های کاربردی .NET CORE 2.0 نسخه NET CORE 2.0 SDK که برای این پلتفرم شما مناسب است، دانلود و نصب کنید.

برای استفاده از EF CORE 2.0 علاوه بر NET CORE 2.0 شما نیاز به یک نسخه از Nuget دارید. یعنی از امروز می توانید شروع به نصب EF CORE 2.0 در Database Provider Nuget Package و استفاده از آن، در برنامه خود کنید.

برای دسترسی به این پکیج می توانید یکی از مراحل زیر را دنبال کنید:

 

 

مطلب مرتبط:

Visual Studio 2017 v15.4 در دسترس است

 

 

چگونگی نصب EF CORE 2.0

نصب SQL Server Provider در .NET CORE 2.0


 $dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -V 2.0.0;

یا در Package Manager Consol در Visual Studio 2017

 

PM> Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -Version 2.0.0 ;

 

 

 

"توجه"

 

اگر شما در برنامه خود، از ASP.NET CORE 2.0 استفاده می کنید، نیازی به اضافه کردن Data Providers نخواهید داشت و همه در برنامه شما وجود دارد.

 

 

 

 

ویژگی های EF CORE 2.0

 • EF CORE 2.0 هدف جدیدی برای .NET Standard 2.0 است. توسعه دهندگان می توانند کدهای خود را به طور گسترده در تمام برنامه ها، سیستم ها و دستگاه ها استفاده کنند.
 • کارایی بیشتر Querieها در EF CORE 2.0
 • استفاده از EF.Functions.like() در LINQ که در صورت نیاز می توانید به دستورات SQL ترجمه کنید.


var customers =
  from c in context.Customers
  where EF.Functions.Like(c.Name, "a%");
  select c;


ترجمه:


SELECT [c].[Id], [c].[Title]
FROM [Customers] AS [c]
WHERE [c].[Title] LIKE N'a%';
 • تعریف “Owend” یا “Child” در گروه های Propertieهای Entite

public class Customer
{
  public int Id { get; set; }
  public string Name {get; set;}
  public PhysicalAddress Address { get; set; }
}

public class PhysicalAddress
{
  public string StreetAddress { get; set; }
  public Location Location { get; set; }
}

...

modelBuilder.Entity()
  .OwnsOne(c => c.Address);


 • مشخص کردن فیلترها در Model که به طور خودکار برای همه Entiteها از یک نوع و همه Querieها در DbContext اعمال می شود.


modelBuilder.Entity()
  .HasQueryFilter(p => !p.IsDeleted);


 • اضافه شدن DbContext Pooling به طوری که تمام برنامه ها با ASP.NET CORE  می توانند برای افزایش عملکرد، از DbContext خود از یک مجموعه از پیش تعریف شده استفاده نمایند.

"امیدواریم ازمقاله بالا لذت کافی را برده باشید"

مجموعه ABLY

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number