a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

نحوه نصب SQL Server Managment از خط فرمان

نحوه نصب SQL Server Managment از خط فرمان

در حال حاضر SSMS از چرخه محصول حذف شده است و به عنوان یک ابزار رایگان حمل می شود که نیاز به تنظیمات خاصی هم ندارد.

sql server

 

در حال حاضر SSMS از چرخه محصول حذف شده است و به عنوان یک ابزار رایگان حمل می شود که نیاز به تنظیمات خاصی هم ندارد.

ssms cmd settup

با استفاده از کد زیر شما میتوانید به راحتی SSMS را از Command Line (خط فرمان) اجرا کنید.

 

 

SSMS-Setup-ENU.exe /install /quiet /norestart /log log.txt

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number