a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

فعال و غیر فعال سازی Client Validation

فعال و غیر فعال سازی Client Validation

بسم الله الرحمن الرحیم

Client Validation

اعتبارسنجی مقادیر در سمت Client

در تمامی پروژه ها اطلاعات ورودی کاربر توسط روش های مختلف اعتبارسنجی در فضای نامی System.ComponentModel.DataAnnotations مورد بررسی قرار می گیرد، تا نیازی به POST شدن صفحات برای بررسی صحت اطلاعات نباشد.

اما علاوه بر بررسی در سمت کلاینت اطلاعات ارسالی در سمت سرور نیز بررسی می شود تا مطمئن شویم، اطلاعات به درستی در فرم های برنامه ثبت شده است.

ممکن است در برخی موارد به دلیل مشکلاتی که ممکن است ایجاد شود شما نخواهید یک فیلد در سمت کلاینت بررسی شود، علاوه بر این که می توانید DataAnnotations های مربوط به اعتبار سنجی را حذف کنید، می توانید از دستورات زیر نیز استفاده کنید.

با استفاده از دستور  Html.EnableClientValidation می توانید اعلام کنید که اعتبارسنجی را از این خط کد به بعد فعال و یا غیرفعال کنید. مثال

<div class="editor-field">
    @{ Html.EnableClientValidation(false); }
    @Html.TextBoxFor(m => m.BatchId, new { @class = "k-textbox" })
    @{ Html.EnableClientValidation(true); }
</div>

همچنین از این کد نیز می توانید استفاده کنید:

بسم الله الرحمن الرحیم

Client Validation

اعتبارسنجی مقادیر در سمت Client

در تمامی پروژه ها اطلاعات ورودی کاربر توسط روش های مختلف اعتبارسنجی در فضای نامی System.ComponentModel.DataAnnotations مورد بررسی قرار می گیرد، تا نیازی به POST شدن صفحات برای بررسی صحت اطلاعات نباشد.

اما علاوه بر بررسی در سمت کلاینت اطلاعات ارسالی در سمت سرور نیز بررسی می شود تا مطمئن شویم، اطلاعات به درستی در فرم های برنامه ثبت شده است.

ممکن است در برخی موارد به دلیل مشکلاتی که ممکن است ایجاد شود شما نخواهید یک فیلد در سمت کلاینت بررسی شود، علاوه بر این که می توانید DataAnnotations های مربوط به اعتبار سنجی را حذف کنید، می توانید از دستورات زیر نیز استفاده کنید.

با استفاده از دستور  Html.EnableClientValidation می توانید اعلام کنید که اعتبارسنجی را از این خط کد به بعد فعال و یا غیرفعال کنید. مثال

<div class="editor-field">
    @{ Html.EnableClientValidation(false); }
    @Html.TextBoxFor(m => m.BatchId, new { @class = "k-textbox" })
    @{ Html.EnableClientValidation(true); }
</div>

همچنین از این کد نیز می توانید استفاده کنید:

    HtmlHelper.ClientValidationEnabled = false;
....
....
....
   HtmlHelper.ClientValidationEnabled = true;

در نهایت می توانید به صورت خیلی ساده از این روش نیز استفاده کنید.

@Html.TexBoxFor(model => model.BatchId, new {@class = "k-textbox", data_val = false})

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number