a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

فیسبوک به دنیا اینترنت می دهد

فیسبوک به دنیا اینترنت می دهد

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فیسبوک با طراحی یک پهباد سعی دارد تا در سرتاسر دنیا این امکان را فراهم کند تا همه ی مردم بتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند. در حال حاضر تنها نیمی از مردم دنیا امکان دسترسی به اینترنت را دارند.

 

فیسبوک به دنیا اینترنت می دهد

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فیسبوک با طراحی یک پهباد سعی دارد تا در سرتاسر دنیا این امکان را فراهم کند تا همه ی مردم بتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند. در حال حاضر تنها نیمی از مردم دنیا امکان دسترسی به اینترنت را دارند.

 

 

  

 

 

 

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number