a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

استفاده از تگ iframe در asp.net mvc

استفاده از تگ iframe در asp.net mvc

بسم الله الرحمن الرحیم

کار با iframe در mvc

در برنامه های ASP.NET MVC ممکن است بخواهید یک iFrame را در View خود Load کنید و اطلاعات خاصی

بسم الله الرحمن الرحیم

کار با iframe در mvc

در برنامه های ASP.NET MVC ممکن است بخواهید یک iFrame را در View خود Load کنید و اطلاعات خاصی را در آن نمایش دهید.

برای این کار می توانید به صورت زیر عمل کنید.

ابتدا یک Action برای نمایش View به صورت زیر ایجاد می کنیم.

public ActionResult LoadiFrame()
{
return View();
}

حال View خود را ایجاد و سپس تگ iFrame خود را در آن قرار می دهیم.

@{
    ViewBag.Title = "LoadiFrame";
}
<iframe src="@Url.Action("ShowiFrame", "SignUp")"> </iframe>

همان طور که مشخص است در کد بالا برای نمایش اطلاعات درون iFrame مجددا یک Action را با نام ShowiFrame در کنترلر SignUp فراخوانی کرده ایم. این کد می تواند به صورت زیر باشد ( برای مثال ما سایت ABLY را فراخوانی کرده ایم.

 /**GET: */
public ActionResult ShowiFrame()
{
  return Redirect("http://ABLY.ir");
}

خروج از iframe

اما مشکل اصلی و دلیل نوشتن این مقاله این بخش از مقاله می باشد.

وقتی شما از تگ iFrame استفاده می کنید،  اطلاعات شما از این لحظه به بعد دائم در iframe لود می شود برای برگرداندن سایت به حالت قبل و در واقع از بین بردن iframe باید برای Action بعد از این یکبار کد زیر را استفاده کنید تا از این به بعد مجددا اطلاعات درون View ها لود شود.

public ActionResult CloseiFrame()
{
  return Content("<html><script>window.top.location.href = "http://LocalHost:1220"; </script></html>");
}

کد بالا بسیار ساده و مشخص است، فقط کافی است به جای آدرس پیش فرض در این جا (http://LocalHost:1220) آدرس خود را قرار دهید.

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number